Účelové cvičenie
Výlet 5. ročník
Súťažná výstava žiackych ilustrácií
Štátna filharmónia Košice – koncert