Ako sa podarili lávové lampy našim šiestakom, keď skúmali hustotu látok.