Škola hľadá SuperStar I
Monitor 9/2005
10. výročie školy
Vianočná akadémia 2004
Deň matiek 2004
Športové súťaže 2004/2005
Športové súťaže 2003/2004
Olympiády 2003/2004
Matematické súťaže 2002/2003