Aj my na našej škole sme sa zapojili do výzvy Telecomu, ktorý v spolupráci so SPy a AJ Ty v IT cez grantový program Enter, chce podporiť školský systém na Slovensku, špeciálne výučbu informatiky. Projektom „Kockáči“ sa nám podarilo získať z grantového programu prostriedky na nákup špeciálnych programovacích sad micro:bitov

Cieľom projektu je sprístupniť žiakom druhého stupňa základných škôl interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov.  Vďaka programu získame materiálnu pomoc, praktické návody a učebné materiály pre žiakov a učiteľov. Micro:bit má  univerzálne použitie a okrem informatiky nájde uplatnenie aj v rámci predmetov ako biológia, chémia, technika, hudobná výchova či geografia.

 Vďaka takýmto projektom nám rastie nová smart generácia digitálne zručných detí, ktorá vyťaží z technológií maximum nie len v prospech seba, ale aj celej spoločnosti.

Viac o projekte:  TU

Ing. Petrušová, Ing. Falis