Regionálne športové hry detí ZŠ Košického kraja
Poznávací výlet do Paríža
Deň narcisov
Matematický klokan