Biela pastelka
Otvorenie školskej plavárne
Rodičovské združenie
Oznam o ponuke mimoškolskej činnosti v ZŠ Čaňa v šk. roku 2023/2024