Ocenenia žiakov pre šk. rok 2017/2018
OZNAM: Letné prázdniny
ŠKOLSKÝ VÝLET – STARÁ ĽUBOVŇA
Návšteva Steelparku