Naša škola si 16. novembra 2005 adoptovala 3 zvieratká. Stali sme sa ich adoptívnymi rodičmi na 1 rok, t. j. do 15. 11. 2006.

Členovia prírodovedného a vlastivedného krúžku spolu so svojimi vedúcimi p. Žoldákovou a p. Verébovou v tento deň navštívili ZOO v Košiciach, kde odovzdali 146 kg gaštanov a finančnú hotovosť 4000 Sk získanú od žiakov našej školy formou zbierky na KIDS párty školského rádia.

Spoločne členovia krúžku spolu so svojimi vedúcimi vybrali 3 druhy zvierat – orol kráľovský, bažant zlatý, koza kamerunská.

Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach. Jej zameranie má byť v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam.

Chov vzácnych, chránených zvierat je finančne veľmi nákladný, lebo každé zviera má špecifické požiadavky na výživu. Adoptovaním zvierat, čiže úhradou ročných nákladov na výživu, veľmi významne pomôžete pri chove súčastných zvierat, ale aj pri rozšírení ich počtu o ďalšie zaujímavé.

Čo teda stačí spraviť?

Z ponúknutého zoznamu chovaných zvierat si treba vybrať to svoje, vyplniť prihlášku a odoslať ju na adresu ZOO KOŠICE – KAVEČANY. Výška príspevku je presne vypočítaná na základe kŕmnych dávok, čo Vám umožňuje voliť medzi rôzne nákladnými zvieratami. Takáto forma adopcie môže byť aj veľmi milá pozornosť – prekvapenie pre Vašich blízkych. Urobíte tak určite radosť niekomu na celý rok. Spôsobovať radosť iným je vždy veľmi príjemné a v danom prípade je to aj veľmi osobné.

Adoptívnemu rodičovi – sponzorovi sa ponúka: osvedčenie o adopcii platné 1 rok, v prípade Vášho záujmu aj s fotografiou, letáčik s informáciami o adoptovanom zvierati, zviditeľnenie mena alebo názvu firmy na území ZOO, voľná vstupenka do ZOO, primeraná reklama v masmédiách….