Základná škola Čaňa
Pionierska 33
044 14 Čaňa


Kontaktný mail: zscana@zscana.sk
Web: www.zscana.sk

Školská tel. ústredňa: +421 55 699 91 28


Riaditeľka školy:

Mgr. Zuzana Bruncová, MBA
E-mail: riaditel@zscana.sk
Kontakt: +421 911 503 223

Zástupca riaditeľa:

Mgr. Mária Rumanová
E-mail: zastupca@zscana.sk


Školská jedáleň:

Vedúca školskej jedálne: Alena Semanová
E-mail: jedalen@zscana.sk
Kontakty: +421 904 024 342 , +421 55 699 94 32


Hospodárka školy:

Viera Dórová
E-mail: ekonom@zscana.sk


Zubárka:

MUDr. Bodrucká
Kontakt: +421 918 692 934


Webmaster:

Laura Sotáková, DiS.
E-mail: sotakoval@zscana.sk

Ing. Ján Falis
E-mail: falisj@zscana.sk


Kontaktné e-maily zamestnancov školy:

ZamestnanecKontaktný e-mail
Mgr. Veronika Adamkovičováadamkovicovav@zscana.sk
Mgr. Zuzana Bruncová, MBAriaditel@zscana.sk
Ing. Jana Bubniakovábubniakovaj@zscana.sk
Mgr. Miroslav Bugirbugirm@zscana.sk
Martina Cmorjakovácmorjakovam@zscana.sk
Mgr. Andrea Čechovácechovaa@zscana.sk
Mgr. Anna Čekanovácekanovaa@zscana.sk
Alena Dirovádirovaa@zscana.sk
Mgr. Lucia Dugasovádugasoval@zscana.sk
Mgr. Alica Fabriciováfabriciovaa@zscana.sk
Mgr. Ing. Františka Fabriciováfabriciovaf@zscana.sk
Ing. Ján Falisfalisj@zscana.sk
Mgr. Ivana Gregovágregovai@zscana.sk
Mgr. Miriam Havrišákováhavrisakovam@zscana.sk
Mgr. Iveta Hricišonováhricisonovai@zscana.sk
Mgr. Eva Hudákováhudakovae@zscana.sk
Marta Ivanováivanovam@zscana.sk
Mgr. Lenka Jackovájackoval@zscana.sk
Bc. Patrícia Jakubovájakubovap@zscana.sk
Mgr. Oľga Jánošíkovájanosikovao@zscana.sk
Ing. Zuzana Jesenskájesenskaz@zscana.sk
Mgr. Erika Kaliňákovákalinakovae@zscana.sk
Mgr. Katarína Kállayovákallayovak@zscana.sk
Bc. Zuzana Kissovákissovaz@zscana.sk
Mgr. Magdaléna Klempárováklemparovam@zscana.sk
Jana Korinekovákorinekovaj@zscana.sk
Mgr. Daniela Kovalčíkovákovalcikovad@zscana.sk
PaedDr. Katarína Kozmovákozmovak@zscana.sk
Mgr. Jana Kyščíkovákyscikovaj@zscana.sk
Mgr. Jana Ladomirjakováladomirjakovaj@zscana.sk
PaedDr. Katarína Lubinskálubinskak@zscana.sk
Henrieta Marcinovámarcinovah@zscana.sk
Mgr. Jana Mitróovámitroovaj@zscana.sk
Mgr. Valéria Molnárovámolnarovav@zscana.sk
Mgr. Martina Nadzonnadzonm@zscana.sk
Margita Nevelöšnevelosm@zscana.sk
Otília Palovičovápalovicovao@zscana.sk
Mgr. Patrícia Peťovskápetovskap@zscana.sk
Ing. Iveta Petrušovápetrusovai@zscana.sk
Mgr. Jana Raábováraabovaj@zscana.sk
Mgr. Mária Rumanovázastupca@zscana.sk
Emília Ruščákováruscakovae@zscana.sk
Mgr. Katarína Ružičkováruzickovak@zscana.sk
Mgr. Miroslav Stankovičstankovicm@zscana.sk
Bc. Simona Szabóovászaboovas@zscana.sk
RNDr. Monika Szelesovászelesovam@zscana.sk
Mgr. Slavka Szemenyákovászemenyakovas@zscana.sk
Mgr. Ľubomíra Šeňovásenoval@zscana.sk
Mgr. Marianna Škovranováskovranovam@zscana.sk
Mgr. Jozefína Šoltésovásoltesovaj@zscana.sk
PaedDr. Kristína Tarabčákovátarabcakovak@zscana.sk
Viera Tomčovátomcovav@zscana.sk
Mgr. Jarmila Tomičovátomicovaj@zscana.sk
Mgr. Monika Tóthovátothovam@zscana.sk
Kristína Vadaszvadaszk@zscana.sk
Mgr. Denisa Vaľovávalovad@zscana.sk
Mgr. Viera Vaskovávaskovav@zscana.sk
PaedDr. Matúš Vaškovaskom@zscana.sk
Mgr. Marianna Zahrazahram@zscana.sk