Ekonomický a hospodársky úsek:
 • Dorová Viera – ekonómka     
 • Kandová Zuzana – administratívna pracovníčka

certifikát – Register solventných firiem – Základná škola, Pionierska 33, Čaňa


Správca školskej siete a IKT:
 • Laura Sotáková, DiS.

Školská jedáleň:
 • Semanová Alena – vedúca školskej jedálne
 • Krupášová Alena – hlavná kuchárka
 • Šavelová Alžbeta – kuchárka
 • Jaczková Daniela – pomocná kuchárka
 • Dudriková Gabriela – pomocná kuchárka
 • Hudová Monika – pomocná sila
 • Bittóová Lucia – pomocná sila
 • Lukáčová Iveta – pomocná sila
 • Kállaiová Martina – pomocná sila

Školníci:
 • Kuzma Milan – školník
 • Tomčo Milan – školník

Upratovačky:
 • Bittová Marta – upratovačka
 • Cirnerová Margita – upratovačka
 • Pancuráková Valéria – upratovačka
 • Plešová Daniela – upratovačka
 • Miľová Monika – upratovačka
 • Moróová Mária – upratovačka
 • Palóciová Jana – upratovačka
 • Szilágyiová Mária – upratovačka
 • Töröková Vlasta – upratovačka