Vyhodnotenie Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.
Názov súťaže: Čitateľský maratón
Dátum konania: 24. 10. 2005, čas: 8:00 – 14:00 hod – 6 hodín.
Počet účastníkov: 342, žiaci 2. – 9. ročníka
Miesto konania: školská knižnica
Cieľ súťaže: propagácia školskej knižnice, kníh a čítania vôbec
Stručný priebeh: každý účastník čítal 3 minúty ticho a jednu minútu hlasno. Čítalo sa z knihy M. Rázusa – Maroško a spolu prečítali 108 strán. Akciu okrem učiteľov vykonávajúcich dozor zabezpečovali žiaci sami
Sprievodné akcie: výstavka nových kníh, príprava nástenných novín, vyhlásenie výsledkov prostredníctvom školského rozhlasu.
Výsledky ankety: z 35 opýtaných žiakov sa čitateľský maratón páčil 31 žiakom, 3 nevedeli odpovedať a 1 žiak nechcel vyjadriť názor.

amaraton004amaraton008