• ŠKD odd. LIENKY – Máj lásky čas

  Deň matiek, deň rodiny, to je máj lásky čas. Aj my v odd. Lienky sme ako jedna rodina. Spolu s deťmi sme zorganizovali rodinnú párty. Deti vymysleli súťaže, pochutnali si na maškrtách aj sa dobre vytancovali. Veď, posúďte sami.

 • Matematika inak

  Ôsmaci na hodine matematiky vypočítali objem a povrch krabíc v tvare trojbokých, šesťbokých a osembokých hranolov. Z krabíc vytvorili sieť hranola, odmerali potrebné údaje, ktoré použili pri výpočtoch.

 • Okresné kolo Slávik Slovenska 2024

  Dňa 10.5.2024 v KSC Atrium Zuzkin park, v Košiciach sa uskutočnilo Okresné kolo Slávik Slovenska 2024, kde nás reprezentovali traja žiaci zo školského kola: Mikuláš Ďurica z 2.C,  Sárka Havrišáková z 5.A, a Žofka Šimkova zo 7.C. Na 2. mieste v II.kategórii sa umiestnila Sárka Havrišáková z 5.A. Srdečne jej blahoželáme. Mikimu a Žofke ďakujeme tiež za reprezentáciu.  p.uč.Hricišonová 

 • Návšteva Spišského múzea v Levoči 3. ročník

  Kým kedysi pri návšteve múzea išlo najmä o to, ako vyplniť voľný čas a relaxovať, čorazviac sa dnes preferuje ísť do múzea a niečo sa naučiť.Takéhoto neformálneho vzdelávania v múzeu prostredníctvom zážitkových a kreatívnych aktivít sa 9. mája zúčastnili naši tretiaci. Vzdelávací program má názov Škola v múzeu – história nie je nuda.

 • ANJ beseda

  V pondelok 29. apríla mali žiaci 8. ročníka besedu o živote a štúdiuv USA. Študentka Evanjelického gymnázia J.A.Komenského, ktorá sanarodila a prežila takmer 15 rokov v USA, porozprávala našim žiakomo spôsobe štúdia a priblížila im život za „veľkou mlákou“. Žiaci sipočas tejto besedy precvičili komunikáciu v anglickom jazyku, položilijej rôzne otázky, na ktoré im Sofia odpovedala jej rodnou rečou –angličtinou. Našim ôsmakom sa táto…

 • ŠKD odd. Motýle – pravá slovenská svadba

  Keďže máme tému týždňa ,,Rodina“, zorganizovali sme si v našej ŠKD odd. Motýle pravú slovenskú svadbu, počas ktorej sme si ukázali a vysvetlili jednotlivé tradičné tance a tradičný svadobný program ako napr. fľaškový a redový tanec či čepčenie nevesty 🙂 Deti boli fantastické, zabávali sa a nechýbali aj svadobné koláče a občerstvenie. Alena Dirová

 • Filmové predstavenie

  Dňa 3.5.2024 sme sa v vybrali vrámci triednickej hodiny 5.C do Optimy do multikina Cinemax. Pozreli sme si film Garfield a Kung-Fu Panda…koláčik a zmrzlina nemohli chýbať…

 • ZÚ – IT kreatívne

  Žiaci na záujmovom útvare sa učili základy Informatiky programovaním postavičky Alexa alebo Steva, ktoré pohybovali v simulovanom kuse sveta Minecraftu. Je to systém, ktorý na písanie programu používa presúvateľné vizuálne bloky tzv. DRAG and DROP to write programs.

 • ENGLISH STAR 2024

  Dňa 25.4.2024 sa uskutočnila medzinárodná súťaž v anglickom jazyku ENGLISH STAR, do ktorej sa zapojilo 33 žiakov 1. – 9. ročníka. Súťaž prebehla prezenčne, žiaci mali 45 minút na absolvovanie písomného testu. Mali možnosť si overiť nadobudnuté vedomosti na hodinách anglického jazyka.