• Biológia inak

  Žiaci šiesteho ročníka na hodine biológie kreslili „fantastickú rastlinu“ , ktorá musela spĺňať dané podmienky.

 • Ako sa stať básnikom

  Poézia obohacuje náš každodenný život, stáva sa tak oveľa krajším a radostnejším.Básnikmi a poetkami sa na chvíľu stali aj naši žiaci – čitatelia, ktorí sa v priestoroch školskej knižnice „pohrali so slovami.“

 • Krúžok LEGÁČIK – naše výtvory

  Deti mávajú množstvo nevyspytateľných a kreatívnych nápadov. Nič sa nedá pokaziť, každý model je originál. Aj na krúžku žiaci skúšajú vytvoriť čokoľvek. Nič nie je nemožné. Starší žiaci sa pokúšajú prepojiť Lego a Microbit.A ako sa im darí? To vám prezradí krátke video.

 • PREDNÁŠKY PRE DIEVČATÁ

  Minulý týždeň sme venovali dievčatám 6., 7. a 9. ročníka a ich obdobiu dospievania a životu plných zmien. Pripravili sme pre nich zaujímavé prednášky.

 • Olympiáda v anglickom jazyku – krajské kolo

  V stredu sa naša žiačka Rebeka Hudáková zo 7.D zúčastnila krajského kola Olympiády v anglickom jazyku, kde postúpila z 1.miesta v okresnom kole. Rebeka obsadila krásne 5.miesto v kraji k čomu jej srdečne blahoželáme. Stala sa tak úspešnou riešiteľkou krajského kola a krásne reprezentovala našu školu.

 • Mona Lisa v modernom prevedení siedmakov

  Siedmaci počas hodiny výtvarnej výchovy dotvorili obrázok Mony Lisy podľa vlastnej predstavivosti.

 • Kurz spoločenských tancov

    Koniec  fašiangového obdobia sa spája s koncom plesovej sezóny. Sezóny,  kedy sa každý z nás zmení na dámu a džentlmena.  Vtedy  dámy oprášia večerné róby a páni prevetrajú svoje obleky. K tomu neoddeliteľne patrí aj tanec . Čača, polka či valčík patria medzi   základný repertoár každého plesu.

 • Hodina prírodovedy v 4.C – lúčne spoločenstvo

  …netradične? V našej triede už tradične…

 • Vysoké Tatry – výlet 4. ročník

  31.1. 2024 – Žiaci 4.A, 4.B, 4.C oslavovali úspešné ukončenie 1. polroka v šk. roku 2023/2024 na Štrbskom plese.

 • Nie je kameň ako kameň

  Na hodine biológie v 9.A sme poznávali a rozlišovali minerály a horniny. Horniny sme následne zaraďovali do skupín.