Ekologický projekt KIDS SCHOOL
Deň múz
Horovova Čaňa
Obvodné kolo vo vybíjanej
OK Slávik Slovenska
Zábavný kvíz “ ENGLISH IS FUN „
V Divadle Jonáša Záborského v Prešove
Noc s Andersenom
ORION FLORBAL CUP