ZOZNAM ZOŠITOV A INÝCH VECÍ DO ŠKOLY

pre 2. stupeň sú to tieto zošity: 

5. ročník: SJL – 544 (2 ks), 524 (1 ks), 444 (1 ks), MAT – 460 (2 ks), BIO – 540(560) + podložka, praktické cvičenia – 440(460) + podložka, ANJ, DEJ, GEG, OBN, INF – 544,  ENV – 524, HUV – 51 – notový zošit, 524, VYV – výkres A4 10x, výkres A3 10x, farby vodové, temperové, štetec – okrúhly, plochý, pastelky, farebné papiere, uhlík, handrička, lepidlo.

6. ročník: SJL – 544 (2 ks), 524 (1 ks), MAT – 420,440, FYZ – 540, BIO – 540(560) + podložka, ANJ, DEJ, GEG, OBN, INF – 544, HUV – 51 – notový zošit, 524, THD – 520, VYV – výkres A4 10x, výkres A3 10x, farby vodové, temperové, štetec – okrúhly, plochý, pastelky, farebné papiere, uhlík, handrička, lepidlo.

7. ročník: SJL – 544 (2 ks), 524 (1 ks), MAT – 420,440, FYZ – 540, BIO – 540(560) + podložka, ANJ, NEJ, DEJ, GEG, OBN, INF – 544, CHE – 540(560) + podložka, praktické cvičenia – 420 + podložka, periodická sústava prvkov, HUV – 51 – notový zošit, 524, VYV – výkres A4 10x, výkres A3 10x, farby vodové, temperové, štetec – okrúhly, plochý, pastelky, farebné papiere, uhlík, handrička, lepidlo.

8. ročník: SJL – 544 (2 ks), 524 (1 ks), MAT – 420,440, FYZ – 540, BIO – 540(560) + podložka, ANJ, DEJ, GEG, OBN, INF – 544, CHE – 540(560) + podložka, periodická sústava prvkov, HUV – 51 – notový zošit, 524, VYV – výkres A4 10x, výkres A3 10x, farby vodové, temperové, štetec – okrúhly, plochý, pastelky, farebné papiere, uhlík, handrička, lepidlo.

9. ročník: SJL – 544 (2 ks), 524 (1 ks), MAT – 420,440, FYZ – 540, BIO – 540(560) + podložka, ANJ, NEJ, DEJ, GEG, OBN, INF – 544, CHE – 540(560) + podložka, periodická sústava prvkov, VUM – 440.