Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Zameranie:
Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania
Názov výzvy:
V základnej škole úspešnejší
Kód výzvy:
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Viac: TU