V projekte uspeli žiaci: Danica Juházyová , Dominika Krupášová, Sebastián Horváth – práce boli vybrané a uverejnené na CD Multimediálna čítanka. Žiaci toto CD získali aj s knižnou odmenou.

Koordinátorkou projektu: Ing. Iveta Petrušová

Floky, môj pes – (Danica Juházyová, 10 rokov) ZŠ Čaňa

Osud Zeme – (Sebastián Horváth, 10 rokov) ZŠ Čaňa

Kvet – (Dominika Krupášová, 10 rokov) ZŠ Čaňa