Každé jubileum býva dôvodom obzrieť sa do rokov minulých, zrekapitulovať, zhodnotiť úspechy i neúspechy, premietnuť si minulosť, zhodnotiť súčasnosť, ale aj vytvoriť si víziu budúcnosti. Toto jubileum je o to významnejšie, že je ovenčené úctyhodným číslom 100. Keď hovoríme „škola“, myslíme tým nielen jej vedenie, ale celý pedagogický zbor. Cieľom všetkých bola a je vysoká kvalita vzdelania, modernizácia výučby, dokonalejšie technické vybavenie, lepšie využitie materiálnych i odborných kapacít.

Zdroj: Pamätnica k 100. výročiu založenia školy – úryvok zo slávnostného príhovoru ( Mgr. V. Adamkovičová)

 Z galérie pedagógov:

 Riaditelia od roku 1945:

Ján Stacho (1945 – 1947), Samuel Gavurník (1947 – 1953), Ján Kažimír ( 1953 – 1963), Ján Krjak (1963 – 1971), Eugen Pahulyi (1971 – 1983), Ladislav Ondruška (1983 – 2009), Daniel Szilágyi (2009-2014), Zuzana Bruncová ( 2014 – doteraz)

Zástupcovia:

Ladislav Tamphald ( 1952 – 1954), Peter Šišler (1954 – 1972), Rastislav Kišidaj ( 1972 – 1975), Mária Draxlerová ( 1974 – 1986), Ondrej Varga ( 1975 – 1980), Adela Ogurčáková ( 1981 – 1991), Róbert Palenčár ( 1986 -1987), Viera Kozmášová ( 1987 – 1990), Viera Madžová ( 1991 – 2002), Tibor Zitrický ( 1995 – 1998), Ľudmila Žoldáková ( 1991 – doteraz), Agnesa Jesenská ( 2001 – 2014), Mária Rumanová (2014 – doteraz), Miroslav Stankovič (2004 – 2016)

Učitelia:

Emília Kučerová, Mária Podsedlá, Verona Timuľáková, Mária Draxlerová, Barbora Tamphaldová, Lukrécia Mertová, Alica Stanecká, Mária Milčevičová, Jolana Janotková, Eva Kaňuchová, Margita Vasková, Marta Tóthová, Danica Pahulyiová, Viera Hriňáková , Oľga Hodorovská, Viera Beregiová, Margita Hreháčová, Mária Pálová, Anna Múdra, Milica Molnárová, Edita Ondrušková, František Kľučár, Božena Antolová, Anna Némethová, Emília Kušníriková, Anna Varcholová, Mária Kažimírová, Magda Krjaková, Anna Ficeriová, Marta Brečková, Stanislav Žoldák, Valéria Kocúrová, Pavol Krausz a iní…

 Zo života ŠKD

Počiatky činnosti Školského klubu detí pri Základnej škole v Čani majú bohatú minulosť a dôležitú úlohu pri výchove našich najmenších žiakov.

Práca vychovávateľa je zameraná na výchovu, vzdelávanie a mimoškolské aktivity žiakov. Deti sa majú možnosť zapojiť aj do rôznych turnajov ako napríklad futbalový, šachový, vo vybíjanej a mnoho iných, ktoré sa organizujú raz mesačne pre ŠKD. Tiež majú každoročné Mikulášske prekvapenie s posedením pri jedličke. V posledných rokoch má ŠKD 3 oddelenia, ale pamätáme si aj na časy, keď bolo 5 oddelení. V tomto školskom roku máme 3 oddelenia, v ktorých je 72 žiakov 1. – 4. ročníka.

Poďakovanie

Poďakovanie patrí všetkým súčasným, ale aj bývalým zamestnancom školy, ktorí svoj život zasvätili práci s deťmi. Je ťažké nájsť vhodný spôsob, ako oceniť nezištnú prácu každého z nich tak, aby mal pocit, že to, čo celý život robí, nerobí zbytočne. A napriek tomu existujú ľudia, ktorí to robia s láskou, zodpovednosťou a vysokou profesionalitou, aby stúpala spokojnosť žiakov, ich rodičov i celej spoločnosti. Vďaka patrí aj tým, ktorí vzácnymi radami, skúsenosťami , materiálnou , či finančnou pomocou prispeli k tomu, aby naša škola bola vždy o poznanie krajšia a pomáhala šíriť dobré meno našej obce, ale aj celého regiónu. Možno vo viere, že kto dáva dobro, dobro sa mu vráti, možno z iného dôvodu. Napriek tomu každý, ktorý zanechal časť svojho „ja“ v našich deťoch, či v tejto škole si zaslúži úprimné ďakujem za ľudský postoj a veľkorysé srdce.

Zdroj: Pamätnica k 100. výročiu založenia školy – úryvok z poďakovania p. riaditeľa ( Mgr. D. Szilágyi)