Naše úspechy 2005/2006
Venček 2006
Jednota COOP 2006
Deň narcisov 2006
Matematický klokan 2006
Vianočná akadémia 2005
Solárna energia
Rádio KIDS