Úlohou projektu bolo nakresliť čo najdôveryhodnejšiu kresbu vtáctva žijúceho na našom území. Zapojili sa žiaci 2.-4.ročníka okolo 50 najlepších prác bolo vybraných pánom zo združenia SOSNA a zverejnených na internete. Kresby z Čane od chlapcov sa nachádzajú tu(stránka už nefunguje) a kresby z Čane od dievčat sa nachádzajú tu(stránka už nefunguje).

Koordinátorka projektu: Ing. Iveta Petrušová

phacous3colpaus2