ŠKD – oddelenie MOTÝLE – ,,Buď In, buď off!“ – výzva týždňa