VEDENIE ŠKOLY:

riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Bruncová, MBA
zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Mária Rumanová

vedúca hospodárskeho – ekonomického úseku: Viera Dorová
vedúca školského stravovania: Alena Semanová


ZOZNAM TRIEDNYCH UČITEĽOV 1. STUPŇA PRE ŠK. ROK 2023/2024

1.A – Mgr. Marianna Zahra

1.B – Mgr. Katarína Kállayová

1.C – Mgr. Jozefína Šoltésová

1.D – Mgr. Jana Kyščíková

2.A – Mgr. Jana Mitróová

2.B – Mgr. Jarmila Tomičová

2.C – Mgr. Valéria Molnárová

2.D – Mgr. Miroslav Bugir

2.E – Mgr. Iveta Hricišonová

3.A – Mgr. Marianna Škovranová

3.B – Mgr. Oľga Jánošíková

3.C – Mgr. Denisa Vaľová

4.A – Mgr. Ľubomíra Šeňová

4.B – Mgr. Anna Čekanová

4.C – Mgr. Martina Nadzon


ZOZNAM TRIEDNYCH UČITEĽOV 2. STUPŇA PRE ŠK. ROK 2023/2024

5.A – Mgr. Lucia Dugasová

5.B – Mgr. Daniela Kovalčíková

5.C – Mgr. Erika Kaliňáková

6.A – Ing. Ján Falis

6.B – PaedDr. Kristína Tarabčáková

6.C – PaedDr. Katarína Lubinská

7.A – Mgr. Alica Fabriciová

7.B – Ing. Iveta Petrušová

7.C – Mgr. Viera Vasková

7.D – Mgr. Eva Hudáková

8.A – Mgr. Veronika Adamkovičová

8.B – RNDr. Monika Szelesová

8.C – PaedDr. Katarína Kozmová

9.A – Mgr. Jana Ladomirjáková

9.B – Mgr. Lenka Jacková


NETRIEDNI UČITELIA PRE ŠK. ROK 2023/2024

PaedDr. Matúš Vaško, Mgr. Ing. Františka Fabriciová, Mgr. Miroslav Stankovič, Mgr. Andrea Bednárová, Mgr. Katarína Ružičková, Mgr. Patrícia Peťovská, Ing. Jana Bubniaková


Školský špeciálny pedagóg:  Mgr. Jana Raábová, Mgr. Monika Tóthová

Pedagogické asistentky: Jana Korineková, Ing. Zuzana Jesenská, Martina Cmorjaková, Mgr. Ivana Gregová, Bc. Zuzana Kissová, Miriam Havrišáková, Patrícia Jakubová, Simona Szabóová


VYCHOVÁVATEĽKY ŠKD PRE ŠK. ROK 2023/2024 

Emília Ruščáková, Henrieta Marcinová, Margita Nevelöš, Alena DirováKristína Vadasz, Otília Palovičová, Marta Ivanová, Viera Tomčová