ŠKD – oddelenie MOTÝLE – Policajná a hasičská stanica-exkurzia