Ako sa stať básnikom
Krúžok LEGÁČIK – naše výtvory
Olympiáda v anglickom jazyku – krajské kolo
Kurz spoločenských tancov