Volejbalový turnaj v Haniske
Horovova Čaňa
Deň narcisov
Môj kríž
Noc s Andersenom
Výstava Veselá planéta
Hviezdoslavov Kubín
Plavecký kurz pre žiakov 3. ročníka ZŠ Čaňa