V školskom roku 2001/2002 sa naša škola zapojila do projektu Krajského oddelenia policajného zboru „Správaj sa normálne“. Projekt pokračoval aj v tomto školskom roku.

Príslušníci policajného zboru sa raz mesačne stretli so žiakmi piateho ročníka, kde im v rámci desiatich tém priblížili prácu policajtov, ale aj problémy s ktorými sa čoraz častejšie stretávame v súčasnosti a ukázali im možnosti ich riešenia alebo predchádzania.

V rámci projektu sa so žiakmi rozprávali čo robí polícia, ako to vyzerá na policajnom oddelení, čo sú drogy, čo spôsobujú, ako vznikajú závislosti, čo je to alkohol a čo spôsobuje. Rozoberali aj ďalší veľmi nebezpečný druh závislosti, a to hazardné hry a problémy s nimi spojené. Ďalej si hovorili o druhoch dopravy, o správaní sa v hromadnej doprave, na bicykli a o pravidlách cestnej premávky. Spoločne diskutovali o problémoch rasizmu a diskriminácii, predsudkoch a tolerancii. Pútavou formou diskusie i vypracovaním pracovných listov, sa deti dozvedeli veľa o dnešných problémoch, mali možnosť vyjadriť svoj názor ku každej téme i vyskúšať si svoje poznatky. 

obalPobalZ

 spravaj