Výchovný poradca: Mgr. Jana Raábová

 Konzultačné hodiny pre rodičov:

 • Pracovné dni od 7:30 – 13:30, v pondelok od 14,00 h do 14,45 h
 • konzultácia v inom čase je možná po telefonickom alebo mailovom dohovore

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať:

Kontakt: 055/6999128

E-mail: raabovaj@zscana.sk

O poradenstvo môže požiadať:

 • žiak prostredníctvom triedneho učiteľa alebo osobne počas prestávky alebo po vyučovaní
 • žiak prostredníctvom školskej anonymnej elektronickej schránky dôvery
 • rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne počas konzultačných hodín, telefonicky, alebo mailom
 • učiteľ osobne počas pracovnej doby

V akých situáciách sa môžete obrátiť na výchovného poradcu?

Žiaci:

 • študijné ťažkosti (zhoršený prospech, problémy s koncentráciou, motiváciou, spôsobom učenia sa – v škole i doma)
 • adaptačné ťažkosti (problém zvyknúť si na nové školské prostredie alebo iné zmeny v živote)
 • vzťahové  ťažkosti (priatelia, rodičia, učitelia, spolužiaci), podozrenie na šikanovanie, kyberšikanovanie
 • otázky osobnostného rastu (sebarozvoj, sebaspoznávanie, sebavedomie, sebaprezentácia..)
 • akékoľvek špecifické ťažkosti a problémy (zmeny nálad a prežívania, zvládanie stresu a záťaže)

Rodičia:

 • výchovné či vzdelávacie ťažkosti vašich detí

Výchovný poradca spolupracuje s Centrom poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, Košice s kontaktným poradenským psychológom.

 Užitočné linky