English STAR 2024 – vyhodnotenie
Volejbalový krúžok
Melónová party na bedmintonovom krúžku
OK vo vybíjanej žiačok
Školský pohár SFZ chlapci
Volejbalový turnaj žiakov
ŠKD odd. Motýle – pravá slovenská svadba
ZÚ – IT kreatívne