Výchovný program CVČ pri ZŠ, Pionierska 33, Čaňa: TU

Informácie a pokyny k odovzdaniu Vzdelávacích poukazov a Žiadostí do CVČ

Vzdelávací poukaz a Žiadosť o prijatie do Centra voľného času pri ZŠ Čaňa dostane každý žiak a následne odovzdá podpísané tlačivá žiadosť – svojmu vedúcemu ZÚ, vzdelávací poukaz – triednemu učiteľovi. 

Vzdelávací poukaz (VP) podľa z.597/2003 reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre 1 žiaka.

Budeme radi, ak odovzdaním VP CVČ pri ZŠ Čaňa podporíte záujmové aktivity na našej škole.

Naša škola ako poskytovateľ záujmového vzdelávania ponúka záujmové útvary, tz. krúžky v rámci CVČ pri ZŠ Čaňa, ktoré tvorí súčasť ZŠ Čaňa rozhodnutím MŠ SR z 1. 9. 2010.

Podrobné informácie aj ponuku krúžkov nájdete na webovej stránke školy, ako aj Školský poriadok CVČ, ktorý stanovuje za akých podmienok sa žiak stáva členom, aké sú jeho práva a povinnosti, ako ukončiť členstvo a pod.

Veríme, že Vaše dieťa bude spokojné s našou ponukou a rozumne využije svoj voľný čas na svoje záujmy.

Zoznam krúžkov CVČ pre školský rok 2023/2024:

– krúžky v CVČ začnú pracovať od 11. septembra 2023

poplatok je 5€ za mesiac za každý krúžok (45€ za školský rok na jeden krúžok)

prihlášky na krúžky žiaci dostanú od vedúcich krúžku

Názov krúžkuVedúci krúžkuRočník, pre ktorý je krúžok určenýPredbežný termín krúžku
BystrohlavRNDr. Szelesová7. – 8. ročníkštvrtok
VolejbalIng. Falis4. – 9. ročníkstreda
BedmintonIng. Falis2. – 9. ročníkštvrtok
Príprava na testovanieMgr. Ladomirjaková9. ročník utorok
TuristickýIng. Bubniaková5. – 9. ročníksobota
CyklistickýMgr. Bugir1. – 4. ročníkstreda
Mini turistiRuščáková1. – 4. ročníksobota
Malí turistiBc. Kissová1. – 4. ročníksobota
Plávanie pre 4. ročníkMgr. Gergeľová Nadzon4. ročníkutorok
LegáčikIng. Petrušová2. – 7. ročníkutorok
Plávanie pre 3. ročníkMgr. Škovranová3. ročníkstreda
Ranné plávanieMgr. Škovranová5. – 9. ročníkštvrtok
IT kreatívneIng. Falis2. – 9. ročníkutorok
Plávanie – pondelokp. Eschwig1. – 9. ročníkpondelok
Plávanie – štvrtokp. Eschwig1. – 9. ročníkštvrtok
Plávanie – piatokp. Eschwig1. – 9. ročníkpiatok