Zoznam zošitov pre 1. stupeň

ZOZNAM ZOŠITOV A INÝCH VECÍ DO ŠKOLY

pre 1. stupeň sú to tieto zošity:

1. ročník: update 2016/2017 … bolo mi povedané, že zoznam zošitov ostáva i pre šk. rok 2017/2018(opravil som slovníček na 644)

č. 511 – 5 ks, č. 513 – 2 ks, č. 5110 – 2ks, č. 520 – 2ks, č. 420 – 2ks, č. 644 – 1 ks, č. 440 – 1ks(NBI), notový zošit, výtvarná výchova – výkresy A3 – 5 ks, A4 – 20 ks, farebné papiere, nožnice, disperzné lepidlo, plastelína, nádoba na vodu, temperové farby, vodové farby, štetce, podložka na lavicu , telesná výchova – tenisky s bielou podrážkou, tričko, tepláky, ponožky

2. ročník: update 2017/2018!!! 🙂
SJL – č.523 – 5ks
MAT – č. 523 – 2ks, č. 420 – 1ks
PVO – č. 520 – 1ks + podložka
ANJ – č. 523 – 1ks, č. 420 – 1ks
HUV – notový zošit
č. 644 – slovníček

VYV – 20 ks výkres A4, 20 ks výkres A3, farebné papiere, lastelína, disperzné lepidlo, nožnice, podložka na lavicu, nádoba na vodu, paleta, štetce – okrúhle a ploché, temperové farby, pastelky

peračník – 2ks atramentové pero, 3ks ceruziek, strúhadlo, guma, pravítko s ryskou, farbičky

TEV – cvičebný úbor, športová s bielou podrážkou, ponožky, plavky, plavecká čiapka, osuška

prezúvky s bielou podrážkou vo vrecúšku s menom

hygienické potrreby – uterák, 1ks toaletný papier, balík hygienických vreckoviek, mydlo

3. ročník: update 2016/2017 … pravdepodobne ostáva pre 17/18

č. 523 – 7 ks (SJL+MAT) – slovenský jazyk, čítanie, cvičné diktáty, kontrolné diktáty, písomné odpovede, matematika, bleskovky,  č. 520 – 3 ks (PDA, VLA, NBI) + podložky na písanie(prírodoveda, vlastiveda, náboženská výchova), ANJ – (podľa požiadavky vyučujúceho), geometria – 1 ks zošit č. 420, pravítko s ryskou, ceruzka, kružidlo, zrkadielko – 1 ks č. 624

4. ročník: update 2016/2017 … pravdepodobne ostáva pre 17/18

523 – 12 ks (SJL, PDA, VLA , ANJ), 460 – 2ks (ANJ, MAT), 524- 5 ks ( MAT), notový zošit, 624 -1 ks, č. 544 – 1ks(NBI)

VYV update 2016/2017  pre 2. – 4.ročník: výkresy A4 – 20 ks, výkresy A3 – 20 ks, farebné papiere (sada), temperové farby, vodové farby (nie čínske), štetce, farbičky, voskové farbičky, nožnice, disperzné lepidlo, igelit na lavicu, handrička, nádoba na vodu, paleta na miešanie farieb