Zoznam zošitov pre 1. stupeň

ZOZNAM ZOŠITOV A INÝCH VECÍ DO ŠKOLY

pre 1. stupeň:

1. ročník: update 2021/2022 – celé aktualizované

SJL – č. 512 – 3 ks, č. 440 – 1 ks,
MAT – č. 513 – 3 ks,
NBV – č. 420 – 1 ks,
PVO – č. 520 – 1 ks
č. 624 – 1ks (slovníček)
HUV- notový zošit – 1 ks

Peračník: 2 zastrúhané ceruzky č.1, guma, strúhadlo, farbičky, pero TORNADO (Odporúčame aj náhradné, nie gumovacie!)

VYV: podložka na lavicu, handrička, temperové farby, vodové prípadne anilínové farby, paleta, 2ks plochý štetec (hrubší, tenší), 2ks okrúhly štetec (hrubší, tenší), nádobka na vodu, disperzné lepidlo, voskové pastelky, plastelína, nožnice, farebné papiere, výkresy A4 – 20 ks, A3 – 10 ks, náčrtník – 1 ks

TEV- cvičebný úbor, športová obuv s bielou podrážkou, tričko, ponožky

Hygienické potreby- po dohode s triednymi učiteľmi

Prezuvky

(všetky pomôcky odporúčame označiť menom žiaka)

2. ročník: update 2021/2022 – celé aktualizované
SJL:  512-5ks,
MAT: 523-3ks, 420 – 1ks na geometriu, 5110-1ks, pravítko s ryskou,
PVO: 520-1ks(+ podložka na písanie),
ANJ: 523-1ks,
NBV: 410-1ks,
HUV – notový zošit,
slovníček – 624,

VYV – podložka na lavicu , handrička, temperové farby, paleta, ploché štetce – 2 ks, nádobka na vodu, disperzné lepidlo, voskové pastelky, plastelína, nožnice, farebné papiere – 2 sady, výkresy A4 – 10 ks, A3 – 10 ks,

peračník – 2 ks atramentové perá ( Tornádo), zelené pero, 2 zastrúhané ceruzky, guma, strúhadlo, farbičky,

TEV – cvičebný úbor, športová obuv s bielou podrážkou, tričko, ponožky,

prezuvky

(všetky pomôcky odporúčame označiť menom žiaka)

3. ročník: update 2021/2022 – celé aktualizované

SJL: 523 – 5ks (gramatika 2x, sloh, čítanie, kontrolný diktát),
MAT: 523 – 2ks, Geometria:  420 – 1ks,
ANJ: 523 – 1ks,
VLA: 523 – 1ks,
PDA: 523 – 1ks, 520 – 1ks + podložka,
NBI: 523 – 1ks,
HUV: notový zošit,
slovníček: 624 – 1ks, 
Na geometriu: pravítko s ryskou, kružidlo, ceruzka, guma.

VYV: A4 20ks, A3 20 ks, farebné papiere, temperové farby, nádobky alebo paleta na farby, vodové farby, nádoba na vodu, štetce (ploché i guľaté), voskovky, farbičky, nožnice, disperzné lepidlo, handrička, igelitový obrus na lavicu.

TEV- cvičebný úbor, športová obuv s bielou podrážkou, tričko, ponožky

Prezuvky

(všetky pomôcky odporúčame označiť menom žiaka)

4. ročník: update 2021/2022 – celé aktualizované

SJL: 523 – 4ks,
MAT: 523 – 2ks, Geometria: 440 – 1ks, 5110 – 1ks,
ANJ: 523 – 1ks, 410 – 1ks,
VLA: 523 – 1ks,
PDA: 523 – 1ks,
NBI: 523 – 1ks,
slovníček: 624 – 1ks, 
Na geometriu: pravítko s ryskou, kružidlo, ceruzka, guma,

Pomôcky na VYV : výkresy A4 – 20 ks, výkresy A3 – 20 ks, farebné papiere (2 sady), disperzné lepidlo, temperové farby, ploché štetce, nádobka na vodu, podložka na lavicu, nádobky na farby (paleta), voskové farbičky, nožnice.

TEV- cvičebný úbor, športová obuv s bielou podrážkou, tričko, ponožky

Prezuvky

(všetky pomôcky odporúčame označiť menom žiaka)