Zoznam zošitov pre 1. stupeň

ZOZNAM ZOŠITOV A INÝCH VECÍ DO ŠKOLY

pre 1. stupeň sú to tieto zošity:

1. ročník: update 2019/2020 

č. 511 – 5 ks, č. 513 – 5 ks, č. 520 – 2ks, 5110 – 1ks, č. 644 – 1 ks, č. 440 – 2ks, notový zošit,

výtvarná výchova – výkresy A3 – 10 ks, A4 – 20 ks, čierna fixa, farebné papiere, nožnice, disperzné lepidlo, plastelína, nádoba na vodu, temperové farby, vodové farby, štetce, podložka na lavicu ,

telesná výchova – tenisky s bielou podrážkou, tričko, tepláky, ponožky

2. ročník: update 2019/2020
SJL:  512-2ks, 523-3ks,
MAT: 523-3ks, 420 – 1ks, 5110-1ks, pravítko s ryskou,
PVO: 520-1ks(+ podložka na písanie),
ANJ: 523-1ks alebo podľa požiadavky vyučujúceho),
NBV: 440-1ks,
HUV – notový zošit, slovníček – 644, žiacka knižka,

VYV – 30 ks výkres A4, 15 ks výkres A3, farebné papiere – 2 sady, plastelína, disperzné lepidlo, nožnice, podložka na lavicu, nádoba na vodu, paleta, štetce – guľaté a ploché, vodové a temperové farby, pastelky, handrička,

peračník – 2ks atramentové pero(TORNÁDO), 3ks ceruziek, strúhadlo, guma,  farbičky, 1ks zelené pero,

TEV – cvičebný úbor, športová obuv s bielou podrážkou, tričko, ponožky,

hygienické potreby – uterák, 2ks toaletný papier, balík hygienických vreckoviek, tekuté mydlo,

prezuvky(všetky pomôcky odporúčame označiť menom žiaka)

3. ročník: update 2019/2020

523 – 10 ks (SJL, MAT, VLA, ANJ, NBI), 5110 – 1 ks – MAT/G, 420 – 1ks – MAT/G, 520 +podložka – 1 ks – PDA, notový zošit na HUV, 624 – slovníček, Na geometriu: pravítko s ryskou, kružidlo, ceruzka, guma.

VYV: A4 20ks, A3 20 ks, farebné papiere, temperové farby, nádobky alebo paleta na farby, vodové farby, nádoba na vodu, štetce (aspoň tri rôzne hrúbky), voskovky, farbičky, nožnice, disperzné lepidlo, handrička, igelitový obrus na lavicu.

4. ročník: update 2019/2020

Zošity – č. 523 – 10 ks (SJL, MAT, NBV, ANJ)

              č. 540 – 2 ks (PDA, VLA)

              č. 440 – 2 ks (ANJ, MAT-geometria)

              č. 624 – 1ks (slovníček)

              notový zošit – 1ks

  • pravítko s ryskou, kružidlo
  • v peračníku – 2 perá, 2 zastrúhané ceruzky, farbičky, guma, strúhadlo

Pomôcky na VYV : výkresy A4 – 20 ks, výkresy A3 – 20 ks, farebné papiere (2 sady), disperzné lepidlo, temperové farby, ploché štetce, nádobka na vodu, podložka na lavicu, nádobky na farby (paleta), plastelína, voskové farbičky, nožnice