Zoznam zošitov pre 1. stupeň

ZOZNAM ZOŠITOV A INÝCH VECÍ DO ŠKOLY

pre 1. stupeň sú to tieto zošity:

1. ročník: update 2020/2021 – celé aktualizované

SJL – č. 512 – 3 ks, č. 410 – 1 ks
MAT – č. 513 – 3 ks, č. 5110 – 1 ks (štvorčekový)
NBV – č. 410 – 1 ks
PVO – č. 520 – 1 ks
č. 624 – 1ks (slovníček)
HUV- notový zošit – 1 ks

Peračník: 2 zastrúhané ceruzky, guma, strúhadlo, farbičky, pero TORNADO (nie gumovacie)

VYV: podložka na lavicu, handrička, temperové farby, paleta, ploché štetce – 2 ks, nádobka na vodu, disperzné lepidlo, voskové pastelky, plastelína, nožnice, farebné papiere – 2 sady, výkresy A4 – 20 ks, A3 – 10 ks, náčrtník – 1 ks

TEV- cvičebný úbor, športová obuv s bielou podrážkou, tričko, ponožky

Hygienické potreby- uterák, toaletný papier, balík hygienických vreckoviek, tekuté mydlo

Prezuvky (všetky pomôcky odporúčame označiť menom žiaka)

2. ročník: update 2020/2021 – celé aktualizované
SJL:  512-5ks,
MAT: 523-3ks, 420 – 1ks na geometriu, 5110-1ks, pravítko s ryskou,
PVO: 520-1ks(+ podložka na písanie),
ANJ: 523-1ks,
NBV: 410-1ks,
HUV – notový zošit,
slovníček – 624,

VYV – podložka na lavicu , handrička, temperové farby, paleta, ploché štetce – 2 ks, nádobka na vodu, disperzné lepidlo, voskové pastelky, plastelína, nožnice, farebné papiere – 2 sady, výkresy A4 – 10 ks, A3 – 10 ks,

peračník – 2 ks atramentové perá ( Tornádo), zelené pero, 2 zastrúhané ceruzky, guma, strúhadlo, farbičky (Moped),

TEV – cvičebný úbor, športová obuv s bielou podrážkou, tričko, ponožky,

hygienické potreby – uterák, toaletný papier, balík hygienických vreckoviek, tekuté mydlo,

prezuvky(všetky pomôcky odporúčame označiť menom žiaka)

3. ročník: update 2020/2021 – celé aktualizované

SJL: 523 – 5ks (gramatika 2x, sloh, čítanie, kontrolný diktát),
MAT: 523 – 1ks, Geometria:  420 – 1ks,
ANJ: 523 – 1ks, 410 – 1ks,
VLA: 523 – 1ks,
PDA: 523 – 1ks, 520 – 1ks + podložka,
NBI: 523 – 1ks,
HUV: notový zošit,
slovníček: 624 – 1ks, 
Na geometriu: pravítko s ryskou, kružidlo, ceruzka, guma.

VYV: A4 20ks, A3 20 ks, farebné papiere, temperové farby, nádobky alebo paleta na farby, vodové farby, nádoba na vodu, štetce (ploché i guľaté), voskovky, farbičky, nožnice, disperzné lepidlo, handrička, igelitový obrus na lavicu.

TEV- cvičebný úbor, športová obuv s bielou podrážkou, tričko, ponožky

Hygienické potreby- uterák, toaletný papier, balík hygienických vreckoviek, tekuté mydlo

Prezuvky (všetky pomôcky odporúčame označiť menom žiaka)

4. ročník: update 2020/2021 – celé aktualizované

SJL: 523 – 4ks,
MAT: 523 – 2ks, Geometria: 440 – 1ks, 5110 – 1ks,
ANJ: 523 – 1ks, 410 – 1ks,
VLA: 523 – 1ks,
PDA: 523 – 1ks,
NBI: 523 – 1ks,
HUV: notový zošit,
slovníček: 624 – 1ks, 
Na geometriu: pravítko s ryskou, kružidlo, ceruzka, guma,
Mimočítankové: 444 – 1ks

Pomôcky na VYV : výkresy A4 – 20 ks, výkresy A3 – 20 ks, farebné papiere (2 sady), disperzné lepidlo, temperové farby, ploché štetce, nádobka na vodu, podložka na lavicu, nádobky na farby (paleta), voskové farbičky, nožnice.

TEV- cvičebný úbor, športová obuv s bielou podrážkou, tričko, ponožky

Hygienické potreby- uterák, toaletný papier, balík hygienických vreckoviek, tekuté mydlo

Prezuvky (všetky pomôcky odporúčame označiť menom žiaka)