Klavírna trieda ZUŠ Valaliky na elokovanom pracovisku v ZŠ Čaňa šk. rok 2017/2018