Obvodové kolo Jednota COOP malý futbal žiačok ZŠ okresu Košice – okolie