Monthly Archives: august 2020

Dôležitý OZNAM ohľadom organizačných pokynov v termíne 2.9.2020 – 20.9.2020

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny v ZŠ, Pionierska 33, Čaňa v termíne 2.9.2020 – 20.9.2020

príloha č.1 – pdf súbor(Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021): sem klikni

dodatok č.1 – pdf súbor: sem klikni

príloha č.2 – pdf súbor(Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti): sem klikni Pokračuj v čítaní

Zoznam zošitov do školy

Prebehla aktualizácia zoznamov zošitov. Pre 1. stupeň sa aktualizovali zoznamy pre všetky ročníky: sem klikni .

Pre 2. stupeň sa tiež aktualizovali všetky zoznamy: sem klikni .

uč. Falis