Zoznam zošitov pre 2. stupeň

ZOZNAM ZOŠITOV A INÝCH VECÍ DO ŠKOLY

pre 2. stupeň sú to tieto zošity: update pre šk. rok 2019/2020

5. ročník: SJL – 544 -2x, 564, MAT – 420,440.425, BIO – 540,440, ANJ, DEJ, GEG, OBN, INF – 544,  ENV – 524, HUV – 51 – notový zošit, 524, VYV – výkres A4 10x, výkres A3 10x, farby vodové, temperové, štetec – okrúhly, plochý, pastelky, farebné papiere, uhlík, handrička, lepidlo, Hravá SLOVENČINA pre 5. ročník, Hravá LITERATÚRA pre 5. ročník – tie si žiaci asi zakúpia u vyučujúceho

6. ročník: SJL – 544 -2x, 564, MAT – 420,440, FYZ – 540, BIO – 540, ANJ, DEJ, GEG, OBN, INF – 544, HUV – 51 – notový zošit, 524, THD – 520, VYV – výkres A4 10x, výkres A3 10x, farby vodové, temperové, štetec – okrúhly, plochý, pastelky, farebné papiere, uhlík, handrička, lepidlo.

7. ročníkSJL – 544 -2x, 564, MAT – 420,440, FYZ – 540, BIO – 540, ANJ, DEJ, GEG, OBN, INF – 544, CHE – 540, PSP, HUV – 51 – notový zošit, 524, VYV – výkres A4 10x, výkres A3 10x, farby vodové, temperové, štetec – okrúhly, plochý, pastelky, farebné papiere, uhlík, handrička, lepidlo.

8. ročníkSJL – 544 -2x, 564, MAT – 420,440, FYZ – 540, BIO – 540, ANJ, DEJ, GEG, OBN, INF – 544, CHE – 540, PSP.

9. ročníkSJL – 544 -2x, 564, MAT – 420,440, FYZ – 540, BIO – 540, ANJ, NEJ, DEJ, GEG, OBN, INF – 544, CHE – 540, PSP, VUM – 440.

PS: na 95% by to malo platiť.