Zoznam zošitov pre 2. stupeň

ZOZNAM ZOŠITOV A INÝCH VECÍ DO ŠKOLY

pre 2. stupeň sú to tieto zošity:

5. ročník: MAT – 420,440.425, BIO – 540,440, ANJ, NEJ, RUJ, DEJ, GEG, OBN, INF – 544,  ENV – 524, HUV – 51 – notový zošit, 524, MDV – 524, VYV – výkres A4 10x, výkres A3 10x, farby vodové, temperové, štetec – okrúhly, plochý, pastelky, farebné papiere, uhlík, handrička, lepidlo, Hravá SLOVENČINA pre 5. ročník, Hravá LITERATÚRA pre 5. ročník – tie si žiaci asi zakúpia u vyučujúceho

6. ročník: SJL – 544 -2x, 564-2x, MAT – 420,440, FYZ – 540, BIO – 540, ANJ, NEJ, RUJ, DEJ, GEG, OBN, INF – 544, HUV – 51 – notový zošit, 524, SEE – 520, VYV – výkres A4 10x, výkres A3 10x, farby vodové, temperové, štetec – okrúhly, plochý, pastelky, farebné papiere, uhlík, handrička, lepidlo.

7. ročníkMAT – 420,440, FYZ – 540, BIO – 540, ANJ, NEJ, RUJ, DEJ, GEG, OBN, INF – 544, CHE – 540, PSP, HUV – 51 – notový zošit, 524, VYV – výkres A4 10x, výkres A3 10x, farby vodové, temperové, štetec – okrúhly, plochý, pastelky, farebné papiere, uhlík, handrička, lepidlo.

8. ročníkMAT – 420,440, FYZ – 540, BIO – 540, ANJ, NEJ, RUJ, DEJ, GEG, OBN, INF – 544, CHE – 540, PSP.

9. ročníkMAT – 420,440, FYZ – 540, BIO – 540, ANJ, NEJ, RUJ, DEJ, GEG, OBN, INF – 544, CHE – 540, PSP, VUM – 440.