Dôležitý OZNAM ohľadom organizačných pokynov v termíne 2.9.2020 – 20.9.2020