Archív aktivít z: 2018-2019

Učenie nás baví

Žiaci  šiesteho ročníka  si na jednoduchých zariadeniach,  ktoré si  zhotovili, vyskúšali  využitie Pascalovho zákona v praxi. Nápadmi prekvapili chlapci aj Pokračuj v čítaní

KAČKY RAPOTAČKY

Piatok 19.10. 2018 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili divadelného predstavenia v kine Mier. Pozreli si komický i poučný príbeh o dvoch kačkách, ktoré cez svoju Pokračuj v čítaní

Exkurzia na Dukle

Dňa 12.10. 2018 sa žiaci 9.ročníka spolu s p. uč. Szilágyim a p. uč. Vaskovou zúčastnili exkurzie na Dukle. Najprv sme sa išli pozrieť na vyhliadkovú vežu, kde nás p. uč. oboznámil s priebehom Pokračuj v čítaní

Otec, mama, poďte darovať krv

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zákonov poskytuje žiakom z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 29. októbra 2018 (pondelok).  V uvedený deň nebude v prevádzke ani Školský klub detí pri ZŠ a Školská jedáleň pri ZŠ.  Vyučovanie, činnosť ŠKD a ŠJ bude pokračovať v pondelok – 5. novembra 2018.

Prednáška Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov

V dňoch 8.10. a 9.10. 2018 sa v priestoroch našej školy konala pre žiakov prvého stupňa  prednáška Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov.

Žiaci sa dozvedeli ako sa bezpečne správať pri psoch, ako týmto verným zvieratám môžu pomôcť  v núdzi, ako sa majú o nich staraťPokračuj v čítaní

Európsky deň jazykov

Oslávili sme Európsky deň jazykov!

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, Pokračuj v čítaní

OK v cezpoľnom behu

Dňa 27. 9. 2018 sa v ZŠ Kysak konali obvodové majstrovstvá v cezpoľnom behu. Naše dievčatá dosiahli výborné umiestnenie, Margarétka Škovranová zo 7. C skončila druhá a družstvo dievčat v zložení Margarétka Škovranová, Lucia Juhásova a Emma Kováčová zvíťazilo a postúpilo do krajského kola
Blahoželáme! Pokračuj v čítaní

Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2018/2019

Nájdete TU (vo forme pdf, i podľa dní v týždni TU )

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19

Dňa 3. septembra 2018 za pekného slnečného počasia znova ožila naša Základná škola v Čani, ktorá privítala aj nových prváčikov. Slávnostné otvorenie nového šk. roka 2018/2019 prebehlo v školskom átriu za prítomnosti p. riaditeľky Z. Bruncovej,  Pokračuj v čítaní