Jej úloha?

Schránka dôvery je tu PRE TEBA, keď potrebuješ
pomôcť, zdôveriť sa so všetkým, čo ťa trápi a teší, čo ti na
škole vadí a čo by si chcel zmeniť,
ak máš nejaký nápad na zmenu, alebo
chceš len upozorniť na nejaký problém.

Každý problém je riešiteľný, ak ho chceme riešiť. Tu sa vám všetkým ponúka možnosť, podpora aj istota, že je tu niekto, kto je ochotný práve Vaše starosti aj radosti zdieľať a pomôcť, dôjsť k riešeniu.

Schránka dôvery komunikuje so žiakmi a rieši všetky slušné odkazy!
Odkazy číta vedenie školy. Ak sú adresované ďalším osobám, doručí im ich.


Schránka dôvery sa riadi týmito pravidlami:

1. Svoje nápady, výzvy, pripomienky, kritiku či pochvalu, sťažnosť, problém, čokoľvek čo ťa trápi, napíš do anonymného dotazníka, ošetri ho veľkou dávkou slušnosti a odošli.

2. Odkaz môže byť podpísaný, ale aj anonymný. Nezabúdaj, že riešiť sa budú len slušné odkazy.

3. Pre jednoduchšie riešenie a doručenie odpovede uveď prosím svoju triedu, alebo emailovú adresu, kde ti odpoveď zašleme. Do anonymných odkazov napíšte aspoň znak, alebo heslo o ktorom viete len vy.

4. Do odkazu tiež napíšte, komu je určený (ak si žiadaš konkrétnu odpoveď od riaditeľky školy, od zástupcov, od jednotlivých vyučujúcich alebo od výchovného poradcu, nezabudni to tam napísať).

5. Odpovede budú doručené tým, ktorí sa podpísali osobne alebo na email (ak ho uvedú) a všeobecné odpovede budú zverejnené na internetovej stránke školy (v sekcii Schránka dôvery). Záležitosti zasahujúce do intímností sa samozrejme zverejňovať nebudú, nakoľko by to bolo neetické a zasahujúce do súkromia jednotlivca. Budú riešené diskrétne a to, čo je v dotazníkoch sa nikto iný nedozvie!

ĎAKUJEME za prejavenú dôveru,
pokúsime sa ju nesklamať a
už sa tešíme na Vaše odkazy!


Prečo schránka dôvery?

  • Niekedy je dobré mať pocit a istotu, e stále existuje riešenie ťažších situácií. Nie vždy sme schopní niektoré náročné situácie zvládať sami.
  • Každý problém je riešiteľný, ak ho chceme riešiť. Tu a vám všetkým ponúka možnosť, podpora aj istota, že je tu niekto, kto je ochotný práve Vaše starosti aj radosti zdielať a pomôcť, dôjsť k riešeniu.
  • Mnohé výpovede sú subjektívne. Záležitosti zasahujúce do intímnosti nemôžeme zverejňovať, lebo by to bolo neetické a zasahujúce do súkromia a takisto by sme porušovali zákon o ochrane osobných údajov.
  • Preto má Schránka dôvery  stanovené pravidlá, ktoré sú uvedené vyššie.
  • Istá úprava sa týka anonymných príspevkov vzťahujúcich sa na konkrétne osoby, ktoré nebudú zverejňované z dôvodov, o ktorých sme hovorili na začiatku.
  •  Taktiež forma Vašich listov by mala obsahovať oslovenie. Bolo by dobré adresne žiadať odpoveď od konkrétneho človeka, napr. Váž. pani riaditeľka, Váž. pani triedna učiteľka, atď…
  • Určite nestačí oslovenie Dobrý deň, ba ani list bez žiadneho oslovenia. Pre svoje odpovede si vyberajte konkrétnych ľudí.

Tešíme sa na Vaše listy.