Centrum voľného času

Výchovný program CVČ pri ZŠ, Pionierska 33, Čaňa: TU

Informácie a pokyny k odovzdaniu Vzdelávacích poukazov a Žiadostí do CVČ

Vzdelávací poukaz a Žiadosť o prijatie do Centra voľného času pri ZŠ Čaňa dostane každý žiak a do 14.9.2018 odovzdá podpísané tlačivá svojmu TU. Činnosť krúžkov začne od 17.9.2018.

Vzdelávací poukaz (VP) podľa z.597/2003 reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre 1 žiaka.

Budeme radi, ak odovzdaním VP CVČ pri ZŠ Čaňa podporíte záujmové aktivity na našej škole.

Naša škola ako poskytovateľ záujmového vzdelávania ponúka záujmové útvary, tz. krúžky v rámci CVČ pri ZŠ Čaňa, ktoré tvorí súčasť ZŠ Čaňa rozhodnutím MŠ SR z 1. 9. 2010.

Podrobné informácie aj ponuku krúžkov nájdete na webovej stránke školy, ako aj Školský poriadok CVČ, ktorý stanovuje za akých podmienok sa žiak stáva členom, aké sú jeho práva a povinnosti, ako ukončiť členstvo a pod.

Veríme, že Vaše dieťa bude spokojné s našou ponukou a rozumne využije svoj voľný čas na svoje záujmy.

Zoznam záujmových útvarov( krúžkov) v školskom roku 2018/2019:

Pondelok:

 P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
1. Detský mikrofón Matisová 1. – 5. ročník
2. Spolu a veselo Raábová 1. – 4. ročník
3. Plávanie pre prvákov(I. skupina) Nadzon Gergeľová 1. ročník
4. Doubledecker (ANJ) Sutórisová 8. ročník
5. Basketbalový krúžok Szilágyi 7. – 9. ročník

Utorok:

P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
6. Strelecký krúžok Brenišin 5. – 9. roč.
7. Cyklistický krúžok Bugir 1. – 4. ročník
8. Pantlička Čekanová 1. – 4. ročník
9. S číslami hravo (MAT) Kozmášová 9. ročník
10. Bystrohlav (MAT) Szelesová 9. ročník
11. Ranné plávanie Škovranová 2. – 9. ročník
12. Z každého rožka troška Vaľová 1. – 4. ročník
13. Športové hry II Vaško 5. – 9. ročník

Streda:

P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
 14. Volejbal – info Falis  4. – 9. ročník(MT 13:40 – 15:40) 
 15. Tvorivé dielne I  Fejerčáková  1. – 4. ročník 
 16. Pozorovanie a pokus(BIO)  Jesenská  5. – 9. ročník 
17. Londýnske oko(ANJ)  Sutórisová  5. ročník 
 18. Hádzanársky krúžok  Szilágyi  7. – 9. ročník 
 19. Počítačový krúžok  Šeňová  3. – 4. ročník 
 20.  Malý bádateľ  Šoltésová J.  1. – 4. ročník 
21. Tanečno – divadelný krúžok Šoltésová L. 1. – 9. ročník
22. Zdravotníček Tomková 2. – 4. ročník

Štvrtok:

P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
 23. Bedminton – info   Falis 1. – 9. ročník 
 24. Tvorivé dielne II.   Žoldáková 1. – 4. ročník 
25. Zábavno – pohybové hry Vaľová 1. – 5. ročník

Piatok:

P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
26. Futbal prípravka Stankovič 2. – 4. ročník
 27. Športové hry I. Raábová 1. – 4. ročník
28. Plávanie pre prvákov(2. skupina) Nadzon Gergeľová 1. ročník

Sobota:

P.č Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
29. Poznávame Slovensko Bubniaková 4. – 7. roč.
30. Geograficko – turistický Fabriciová A. 5. – 9. ročník
31. Poznávanie regiónu Fabriciová F. 3. – 9. ročník
32. Turisti Fejerčáková 1. – 4. ročník
33. Minituristi Jánošíková 1. – 4. ročník
34. Prírodovedný Krúžok Jesenská 4. – 9. ročník
35. Malí turisti Mésarošová 1. – 4. ročník
36. Vlastivedný krúžok Žoldáková 1. – 4. ročník