Centrum voľného času

Výchovný program CVČ pri ZŠ, Pionierska 33, Čaňa: TU

Informácie a pokyny k odovzdaniu Vzdelávacích poukazov a Žiadostí do CVČ

Vzdelávací poukaz a Žiadosť o prijatie do Centra voľného času pri ZŠ Čaňa dostane každý žiaka do 13.9.2019(piatok) odovzdá podpísané tlačivá svojmu vedúcemu ZÚ. Činnosť krúžkov začne od 16.9.2019(pondelok).

Vzdelávací poukaz (VP) podľa z.597/2003 reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre 1 žiaka.

Budeme radi, ak odovzdaním VP CVČ pri ZŠ Čaňa podporíte záujmové aktivity na našej škole.

Naša škola ako poskytovateľ záujmového vzdelávania ponúka záujmové útvary, tz. krúžky v rámci CVČ pri ZŠ Čaňa, ktoré tvorí súčasť ZŠ Čaňa rozhodnutím MŠ SR z 1. 9. 2010.

Podrobné informácie aj ponuku krúžkov nájdete na webovej stránke školy, ako aj Školský poriadok CVČ, ktorý stanovuje za akých podmienok sa žiak stáva členom, aké sú jeho práva a povinnosti, ako ukončiť členstvo a pod.

Veríme, že Vaše dieťa bude spokojné s našou ponukou a rozumne využije svoj voľný čas na svoje záujmy.

Zoznam záujmových útvarov( krúžkov) v školskom roku 2019/2020:

Pondelok:

 P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
1 Futbal Stankovič 2. – 4. ročník

Utorok:

P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
2 Cyklistický krúžok Bugir 1. – 4. ročník
3 Pantlička Čekanová 1. – 4. ročník
4 S číslami hravo (MAT) Kozmášová 9. ročník
5 Bystrohlav (MAT) Szelesová 9. ročník
6 Športové hry Raábová 1. – 4. ročník
7 Legáčik Petrušová 4. – 6. ročník
8 Po rusky ľahko a rýchlo Szilágyi 5. – 9. ročník
 9 Atletika Škovranová 1. – 4. ročník
10 Z každého rožka troška Vaľová 1. – 4. ročník

Streda:

P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
 11 Volejbal – info Falis  4. – 9. ročník(MT 13:30 – 15:30) 
12 Bedminton II Falis  5. – 9. ročník (MT 15:30 – 17:30)
13 Londýnske oko(ANJ)  Sutórisová  5. – 9. ročník 
14 Hádzaná Szilágyi  5. – 9. ročník 
15 Počítačový krúžok  Šeňová  1. – 4. ročník 
16 Malý bádateľ  Šoltésová J.  1. – 4. ročník 
17 Plavba v mori informácii Adamkovičová 9. ročník

Štvrtok:

P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
 18 Bedminton I – info   Falis 1. – 6. ročník (VT 13:30 – 15:30)
 19 Tvorivé dielne II.  Žoldáková 1. – 4. ročník 
20 Pozorovanie a pokus Jesenská 5. – 9. ročník

Piatok:

P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ

Sobota:

P.č Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
21 Prírodovedný krúžok II Bubniaková 5. – 9. ročník
22 Geograficko – turistický Fabriciová A. 5. – 9. ročník
23 Poznávanie regiónu Fabriciová F. 1. – 4. ročník
24 Turisti Fejerčáková 1. – 4. ročník
25 Minituristi Jánošíková 1. – 4. ročník
26 Prírodovedný krúžok I Jesenská 5. – 9. ročník
27 Malí turisti Mésarošová 1. – 4. ročník
28 Vlastivedný krúžok Žoldáková 1. – 4. ročník
29 Potulky regiónom Tomková 1. – 4. ročník