Centrum voľného času

Výchovný program CVČ pri ZŠ, Pionierska 33, Čaňa: TU

Informácie a pokyny k odovzdaniu Vzdelávacích poukazov a Žiadostí do CVČ

Vzdelávací poukaz a Žiadosť o prijatie do Centra voľného času pri ZŠ Čaňa dostane každý žiaka do (bude doplnené) odovzdá podpísané tlačivá svojmu vedúcemu ZÚ. Činnosť krúžkov začne asi od októbra.

Vzdelávací poukaz (VP) podľa z.597/2003 reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre 1 žiaka.

Budeme radi, ak odovzdaním VP CVČ pri ZŠ Čaňa podporíte záujmové aktivity na našej škole.

Naša škola ako poskytovateľ záujmového vzdelávania ponúka záujmové útvary, tz. krúžky v rámci CVČ pri ZŠ Čaňa, ktoré tvorí súčasť ZŠ Čaňa rozhodnutím MŠ SR z 1. 9. 2010.

Podrobné informácie aj ponuku krúžkov nájdete na webovej stránke školy, ako aj Školský poriadok CVČ, ktorý stanovuje za akých podmienok sa žiak stáva členom, aké sú jeho práva a povinnosti, ako ukončiť členstvo a pod.

Veríme, že Vaše dieťa bude spokojné s našou ponukou a rozumne využije svoj voľný čas na svoje záujmy.

Zoznam záujmových útvarov( krúžkov) v školskom roku 2020/2021:

Pondelok:

 P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ

Utorok:

P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
1 Cyklistický krúžok Bugir 1. – 4. ročník
2 Pantlička Čekanová 1. – 4. ročník
3 Z každého rožka troška Vaľová 1. – 4. ročník
4 Bystrohlav (MAT) Szelesová 5. ročník
5 Ranné plávanie Škovranová  
6 Legáčik(programovanie pre deti) Petrušová 4. – 6. ročník
7 Atletika  (doplním) 3. – 5. ročník

Streda:

P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
 8 Volejbal – info Falis  4. – 9. ročník(MT 13:30 – 15:30) 
9 Bedminton II Falis  6. – 9. ročník (MT 15:30 – 17:30)
10 Londýnske oko(ANJ)  Sutórisová  8. – 9. ročník 
11 Počítačový krúžok  Šeňová  1. – 4. ročník 
12 Anglický klub  Cifraničová  6. – 7. ročník 
13 S číslami hravo 9.A Kozmášová 9.A

Štvrtok:

P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
 14 Bedminton I – info   Falis 2. – 6. ročník (VT 13:30 – 15:30)
 15 S číslami hravo 9.B Kozmášová 9.B 
16 Malý bádateľ  Šoltésová J.  1. – 4. ročník 
17 Plávanie pre 1. ročník Nadzon Gergeľová 1.A,B,C
18 Ranné plávanie Škovranová  

Piatok:

P.č. Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
19 Plávanie Nadzon Gergeľová 3. – 4. ročník

Sobota:

P.č Názov ZÚ Vedúci ZÚ ročník, pre kt. je ZÚ
20 Prírodovedný krúžok II Bubniaková 5. – 9. ročník
21 Turistický Fejerčáková 1. – 4. ročník
22 Minituristi Jánošíková 1. – 4. ročník
23 Prírodovedný krúžok I Jesenská A. 5. – 9. ročník
24 Malí turisti Mésarošová 1. – 4. ročník
25 Vlastivedný krúžok Žoldaková 1. – 4. ročník
26 Potulky regiónom Tomková 1. – 4. ročník

Zatiaľ bez udania dňa:

  • 27 Plávanie pre 2. ročník – Škovranová – 
  • 28 Anglická abeceda – Sutórisová – 5. – 7. ročník