Centrum voľného času

Výchovný program CVČ pri ZŠ, Pionierska 33, Čaňa: TU

Informácie a pokyny k odovzdaniu Vzdelávacích poukazov a Žiadostí do CVČ

Vzdelávací poukaz a Žiadosť o prijatie do Centra voľného času pri ZŠ Čaňa dostane každý žiak a do stredy 20. 9. 2017 odovzdá podpísané tlačivá svojmu TU.

Vzdelávací poukaz (VP) podľa z.597/2003 reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre 1 žiaka.

Budeme radi, ak odovzdaním VP CVČ pri ZŠ Čaňa podporíte záujmové aktivity na našej škole.

Naša škola ako poskytovateľ záujmového vzdelávania ponúka záujmové útvary, tz. krúžky v rámci CVČ pri ZŠ Čaňa, ktoré tvorí súčasť ZŠ Čaňa rozhodnutím MŠ SR z 1. 9. 2010.

Podrobné informácie aj ponuku krúžkov nájdete na webovej stránke školy, ako aj Školský poriadok CVČ, ktorý stanovuje za akých podmienok sa žiak stáva členom, aké sú jeho práva a povinnosti, ako ukončiť členstvo a pod.

Veríme, že Vaše dieťa bude spokojné s našou ponukou a rozumne využije svoj voľný čas na svoje záujmy.

Zoznam záujmových útvarov( krúžkov) v školskom roku 2017/2018:

Krúžky, vhodnejšie pre žiakov 1. stupňa

Pondelok:

1. Detský mikrofón – Matisová – 
2. Speváčik – Mertinková – 14,00 – 15,00
3. Futbal – prípravka -Stankovič – …

Utorok:
4. Atletika – Škovranová – 14,00 – 16,00
5. Hravé učenie – Bubniaková 14,00 – 16,00
6. Tvorivé dielne I – Fejerčáková – 14,00 -16, 00
7. Pantlička – Čekanová – 13,50 – 15,50
8. Gitarový krúžok – Mertinková 14,00 – 15,00
9. Plávanie – Škovranová – 6,30 – 7,30

Streda:
10. Maľujeme na PC – Šeňová – 13,50 – 15,50
11. Spolu a veselo – Raábová – 
12. Zdravotníček – Tomková – 13,50 – 15,50
13. Cyklistický krúžok – Bugir – 14,00 – 16,00
14. Malý bádateľ – Šoltésová J. – 14,00 – 16,00
15. Danceclub – Vaľová – 14,00 – 16,00
16. Speváčik – Mertinková – 14,00 – 15,00

Štvrtok:
17. Bedminton – Falis – 13,45 – 15,45 – veľká telocvičňa – o krúžku: TU
18. Tvorivé dielne II. – Žoldaková – 14,00 – 16,00
19. Gitarový krúžok – Mertinková 14,00 – 15,00
20. Plávanie – Škovranová – 6,30 – 7,30

Piatok:
21. Zábavno – tanečné hry – Vaľová – 14,00 – 16,00
22. Športové hry – Raábová – 

Sobota:
23. Turisti – Fejerčáková
24. Mini turisti – Jánošíková
25. Vlastivedný krúžok – Žoldáková
26. Malí turisti – Mésarošová
27. Štvrtácky štvorboj – Nadzon Gergeľová
28. Štvrtácke všeličo – Mitróová
29. Štvrtácke MIŠ – MAŠ – Molnárová

Krúžky, vhodnejšie pre žiakov 2. stupňa

Pondelok:
1. Doubledecker – Sutórisová – 14,00 – 16,00
2. Pohybové hry dievčat – Vaško – 14,00 – 16,00

Utorok:
3. LEGO – programovanie – Petrušová – 14,00 – 16,00
4. Spoznávame Britániu – Szilágyi – 14,00 – 16,00
5. Strelecký krúžok – Brenišin – 14,00 – 16,00 – malá telocvičňa
6. Hokus – pokus – Szelesová – 14,00 – 16,00

Streda:
7. Florbal – Stankovič – 14,00 – 16,00
8. Volejbal – Falis – 13,45 – 15:45 – malá telocvičňa – o krúžku: TU
9. Tanečnodivadelný – Bugirová – 14,00 – 16,00

Štvrtok:
10. Bedminton – Falis – 13,45 – 15,45 – veľká telocvičňa – o krúžku: TU
11. Cvičíme jogu – Jesenská – 13,50 – 15,50
12. Raz, dva, tri – Kviatkovská – 14,00 – 16,00
13. S číslami hravo – Kozmášová – 14,00 – 16,00
14. Bystrohlav – Szelesová – 14,00 – 16,00

Piatok:

15. Basketbalový krúžok – Szilágyi – 14,00 – 16,00

Sobota:
16. Potulky históriou – Szilágyi
17. Prírodovedný krúžok – Jesenská
18. Geograficko – turistický – Fabriciová A.