Archív aktivít z: 2017-2018

OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zákonov poskytuje žiakom z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 22. decembra 2017 (piatok). V uvedený deň nebude v prevádzke ani Školský klub detí pri ZŠ a Školská jedáleň pri ZŠ.  Vyučovanie, činnosť ŠKD a ŠJ bude pokračovať po vianočných prázdninách v pondelok – 8. januára 2018.

Vianočná vybíjaná

Dňa 14.12.2017 sa počas hodiny telesnej výchovy uskutočnil turnaj vo vybíjanej medzi žiakmi 5. ročníka. Odohrali sa tri zápasy po 10 minút. Celkovým víťazom sa stala trieda V.A, druhá skončila V.C a tretia V.B. Víťazovi gratulujeme! Pokračuj v čítaní

Postup na celoslovenské kolo výtvarnej súťaže o 112

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s okresnými úradmi vyhlásila pre školský rok 2017/18 5. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ Pokračuj v čítaní

Mikulášska nádielka v škole i v ŠKD

Deň, keď je v kalendári Mikuláša, je vždy veľkým sviatkom aj pre žiakov na Základnej škole v Čani. Aj tohto roku to bolo tak. Mikuláš v sprievode anjela, snehulienky a čertov zavítal do tried školy.  Za krásne básničky, pesničky, Pokračuj v čítaní

OK Technickej olympiády

Dňa 30.11.2017 sa naši dvaja žiaci 9. ročníka Ladislav Szeles a Tomáš Zentko zúčastnili v Bohdanovciach Okresného kola Technickej olympiády. Po absolvovaní písomného testu a praktickej časti, ktorá pozostávala z vyhotovenia vtáčieho Pokračuj v čítaní

OK v bedmintone

Dňa 7.11.2017 sa v ZŠ Rozhanovciach uskutočnilo OK v bedmintone starších žiakov a mladších žiakov. U starších žiakov sa jednalo o postupovú súťaž na KRAJ, u mladších žiakov o nepostupovú súťaž(išlo o to, aby si zahrali i zasúťažili mladší žiaci). Pokračuj v čítaní

Informatická súťaž iBobor 2017

novembri 2017 sa uskutočnila aj na našej škole informatická súťaž iBobor, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci 5. – 9. ročníka. Oproti roku 2016, kedy sme mali 21 úspešných riešiteľov, tento rok sme mali až 30! Žiakov čakali ťažké úlohy. Pokračuj v čítaní

Zaži energiu

Dňa 20. novembra 2017 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili interaktívnej akcie „Zaži energiu“. Akciu pre našich žiakov pripravila Stredná odborná škola automobilová v spolupráci so spoločnosťou VSD. Cieľom akcie bolo žiakom priblížiť prácu Pokračuj v čítaní

Testovanie 5-2017

Vážení rodičia žiakov 5. ročníka,

dňa 22. novembra 2017 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2017. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Informácie k Testovaniu 5-2017 nájdete na stránke http://www.nucem.sk/

OZNAM – Organizácia vyučovania dňa 22.11.2017

0. – 4. ročník – vyučovanie podľa rozvrhu

5. ročník – celoslovenské Testovanie 5-2017

6. – 8. ročník – riaditeľské voľno

9. ročník – nácvik zápisu OH na Testovanie 9-2018