Zmluvy

Dodávateľ
Názov zmluvy
Dátum zverejnenia zmluvy
 2008 
KOMENSKY, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb Virtuálnej knižnice
28.11.2008
ŠEVT, a.s.
Systém využívania elektronických tlačív
5.12.2008
 2009 
Východoslovenská energetika a.s.
Zmluva o združenej dodávke elektriny
16.2.2009
 2010 
Kooperatíva poisťovňa a.s.
Poistka 6560 501 791
21.10.2010
 2012 
Ministerstvo školy, vedy, výskumu s športu SR
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
9.5.2012
 Ing. František Škovran
 Mandátna zmluva č. 5/2012/VO
 13. 7. 2012
SIMILIA, s.r.o.
 Zmluva o dodávke služby „Publicita a informovanie“
30.8. 2012
JKAC, s.r.o.
Finančný manažér
3. 9. 2012
Datalan a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb
27.12.2012
Camea computer systems a.s.
Kúpna zmluva – Moderná škola v 21. storočí
 17.12.2012
 2013 
Camea computer systems a.s.
 Dodatok č. 1 – Moderná škola v 21. storočí
 
Fordat s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb 01/2013
23.5.2013
NÚCEM 
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
14.6.2013
Ministerstvo školy, vedy, výskumu s športu SR
Dodatok č. 1 – k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1.7.2013
TULIP INVEST s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb 25.7.2013
TULIP INVEST s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb3.12.2013
 2014 
JKAC, s.r.o.Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb15.3.2014
TULIP INVEST s.r.o.Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní 15.3.2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športuDodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 11.3.2014
Metodicko-pedagogické centrum BratislavaZmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy25.8.2014
MUDr. Zdenka BodruckáZmluva o prenájme nebytových priestorov2.9.2014
CUBS plus, s.r.o.Zmluva o dielo19.9.2014
Národné športové centrumZmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu24.11.2014
 2015 
NÚCEMZmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu8.1.2015
PRINEDZmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku11.2.2015
Slovak TELEKOM a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb8.4.2015
Slovak TELEKOM a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb9.4.2015
Slovak TELEKOM a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb20.4.2015
Metodicko-pedagogické centrum BratislavaDodatok č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu21.5.2015
Komunálna poisťovňa a.s.Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb26.5.2015
Metodicko-pedagogické centrum BratislavaZmluva o dodávke didaktických prostriedkov27.5.2015
Centrum vedecko-technických informáciiZmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu27.7.2015
NATALEN s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov31.8.2015
Štátny inštitút odborného vzdelávaniaDodatok č.18.10.2015
Štátny pedagogický ústavZmluva o spolupráci19.10.2015
SIGI, s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov20.10.2015
Štátny inštitút odborného vzdelávaniaZmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu6.11.2015
MET Slovakia a.s.Zmluva o združených dodávkach zemného plynu11.11.2015
Komunálna poisťovňa a.s.Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb13.11.2015
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológieZmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu25.11.2015
Konica MinoltaZmluva o nájme a poskytovaní služieb2.12.2015
SZUŠ ČaňaZmluva o nájme nebytových priestorov15.12.2015
ZUŠ ValalikyZmluva o nájme nebytových priestorov15.12.2015
 2016 
CK Bambini Camp, s.r.o.Zmluva o obstaraní zájazdu25.1.2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Košice, odbor školstvaZ M L U V A č. 22/016/5028 o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží26.1.2016
Východoslovenská energetika HOLDING a.s.Kúpna zmluva č. 0009/0200/201626.1.2016
Regionálny úrad verejného zdravotníctvaZmluva č.42/2016 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz 28.1.2016
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny KošiceDohoda č.17/§52a/2016/ŠR10.2.2016
ŠŠK Junior ČaňaZmluva o nájme nebytových priestorov 7.1.2016
ŠŠK TYDAM KošiceZmluva o nájme nebytových priestorov 7.1.2016
1st CLASS AGENCY, s.r.o.ZMLUVA o vyplatení Príspevku na realizáciu obvodného kola turnaja McDonald´s Cup 2015/2016 12.2.2016
CK Bambini Camp, s.r.o.Zmluva o obstaraní zájazdu uzavretá podľa ust. § 741 a nasl. Obč. zák. 15.4.2016
 OZ Škola životaZmluva o uskutočnení hudobného koncertu 18.4.2016
 SR – Centrum vedecko-technických informácií Darovacia zmluva 26.4.2016
CUBS PLUS s.r.o.zmluva o dielo30.9.2016
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravuZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERASMUS+3.10.2016
 Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravuPríloha k zmluve ERASMUS+ 3.10.2016
 NATALEN s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov 31.8.2016
Školská jedáleňrôzne zmluvy13.10.2016
Východoslovenská energetika a.s.Objednávka programu BIZNIS20.10.2016
Slovak Telekom a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb20.10.2016
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o poskytovaní služieb1.12.2016
SIGI s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorov1.11.2016
SZUŠ, Pionierska 33, ČaňaZmluva o nájme nebytových priestorov27.12.2016
ŠŠK Junior ČaňaZmluva o nájme nebytových priestorov27.12.2016
ŠŠK Tydam KošiceZmluva o nájme nebytových priestorov27.12.2016
 2017 
 NEOnet s.r.o.Nájomná zmluva 1.1.2017
Ministerstvo vnútra SRZmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení 24.1.2017
CK Bambini KEMP, s.r.o. Zmluva o obstaraní zájazdu 27.1.2017
 ŠEVT, a.s.Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar 13.2.2017
Ministerstvo vnútra SR, OÚ KošiceZmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží16.2.2017
SK Projekt, s.r.o.Zmluva o dielo č.1/2017 27.2.2017
Slovak Telekom, a.s.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20.3.2017
 INTA, s.r.o.Dodatok ku zmluve o poskytovaní služieb pri zbere odpadov31.3.2017
Komunálna poisťovňa Vienna Insurance GroupDodatok č.130.3.2017
Ministerstvo vnútra SRDodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb technickej ochrany objektu28.3.2017
1st Class Agency s.r.o.Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu OK McDonald´s CUP 25.4.2017
EMATRADE s.r.o.Kúpna zmluva – školské ovocie31.5.2017
KONICA MINOLTAZmluva o nájme a poskytovaní služieb5.10.2017
CUBS plus, s.r.o.Dodatok č.1 k zmluve o dielo25.9.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o bežnom účte SPORObusiness 9.11.2017
 CK Bambini kemp, s.r.o.Zmluva o obstaraní zájazdu 7.11.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.Zmluva o bežnom účte SPORObusiness26.10.2017
FK ČaňaZmluva o nájme nebytových priestoroch14.11.2017
RUVZ v KEZmluva č.10/20183.1.2018
 UPSVaR KEDohoda o zabezpečení podmienok 15.12.2017
 CUBS plus s.r.o. Zmluva o dielo 16.11.2017
 2018 
BA ČaňaZmluva o nájme nebytových priestoroch4.1.2018
 DREVÁR s.r.o.Zmluva o dodávke tovaru 8.1.2018
 LABAŠ s.r.o. Kúpna zmluva 8.1.2018
 MASO J+L s.r.o. Kúpna zmluva 8.1.2018
Ministerstvo vnútra SR OÚ Košice Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží 23.1.2018
Ministerstvo vnútra SR OÚ KošiceZmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení24.1.2018
TOP Catering s.r.o.Rámcová kúpna zmluva8.1.2018
 ATC-JR, s.r.o.Kúpna zmluva – rámcová číslo 029/18 12.3.2018
 Nadácia TESCOZmluva o poskytnutí grantu 12.2.2018
OZ Liba Academy 11Zmluva o nájme nebytových priestorov30.4.2018
Nadačný fond TelekomZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU13.3.2018
CK Bambini kemp s.r.o.Zmluva o obstaraní zájazdu23.3.2018
Národné športové centrumDarovacia zmluva7.6.2018
CK Bambini kemp s.r.o.Zmluva o obstaraní zájazdu17.10.2018
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.Dodatok ku zmluve19.10.2018
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.Servisná a materiálová zmluva28.10.2018
SPP a.s.Zmluva o poskytovaní služieb26.11.2018
SZUŠ Pionierska 33, ČaňaZmluva o nájme nebytových priestorov21.12.2018
 2019 
 DREVÁR s.r.o.Zmluva o dodávke tovaru  1.1.2019
 Regionálny úrad verejného zdravotníctvaZmluva č.18/2019  4.1.2019
 ATC-JR s.r.o. Kúpna zmluva 7.1.2019
Bidfood Slovakia s.r.o.Rámcová kúpna zmluva7.1.2019
MASO J+L s.r.o.Kúpna zmluva7.1.2019
ŠSTK Junior ČaňaZmluva o nájme nebytových priestorov10.1.2019
Basketbalová akadémia ČaňaZmluva o nájme nebytových priestorov10.1.2019
Ministerstvo vnútra SRZ M L U V A č. 8/019/502810.1.2019
Ministerstvo vnútra SRZ M L U V A č. 56/019/502811.1.2019
ZŠ ČaňaVýsledky z kontinuálneho merania emisií2018

ďalšie zmluvy nájdete: sem klikni

Faktúry – škola

Kniha faktúr k 14. 3. 2011
Kniha faktúr k 17. 3. 2011
Kniha faktúr k 10. 5. 2011
Kniha faktúr k 13. 6. 2011
Kniha faktúr k 8. 9. 2011
Kniha faktúr k 18. 11. 2011
Kniha faktúr k 4. 6. 2012
Kniha faktúr k 17.10.2013
kniha faktúr k 22.5.2014
kniha faktúr k 2.9.2014
kniha faktúr k 31.12.2014
kniha faktúr od 1.1.2015 – 31.12.2015
kniha faktúr k 31.1.2016
kniha faktúr k 31.3.2016
kniha faktúr k 30.4.2016
kniha faktúr k 31.5.2016
kniha faktúr k 30.6.2016
kniha faktúr 1.7. – 31.8.2016
kniha faktúr 1.9. – 30.9.2016
kniha faktúr 1.10. – 31.10.2016
kniha faktúr 1.11. – 30.11.2016
kniha faktúr 1.12. – 31.12.2016
kniha faktúr 1.1. – 31.3.2017
kniha faktúr 1.4. – 30.4.2017
kniha faktúr 1.5. – 31.5.2017
kniha faktúr 1.6. – 30.6.2017 
kniha faktúr 1.7. – 31.7.2017
kniha faktúr 1.8.2017 – 31.8.2017
kniha faktúr 1.9. – 30.9.2017
kniha faktúr 1.10. – 31.10.2017
kniha faktúr od 1.11. – 30.11.2017
kniha faktúr od 1.12. – 31.12.2017
kniha faktúr od 1.1.2018 – 28.2.2018
kniha faktúr 1.3. – 31.3.2018
kniha faktúr 1.4. – 30.4.2018
kniha faktúr 1.5. – 31.5.2018
kniha faktúr 1.6. – 30.6.2018
kniha faktúr 1.7. – 31.7.2018
kniha faktúr 1.8. – 31.8.2018
kniha faktúr 1.9. – 30.9.2018
 kniha faktúr 1.10. – 31.10.2018
 
kniha faktúr 1.1. – 15.3.2019
Kniha faktúr 1.3. – 31.3.2019
 

Ďalšie faktúry nájdete: sem klikni

Faktúry – školská jedáleň, ŠKD

kniha faktúr od 1.1.2015 do 31.12.2015
kniha faktúr k 31.1.2016
kniha faktúr k 31.3.2016
kniha faktúr k 30.4.2016
kniha faktúr k 31.5.2016
kniha faktúr k 30.6.2016
kniha faktúr 1.7. – 31.8.2016
kniha faktúr 1.9. – 30.9.2016
kniha faktúr 1.10. – 31.10.2016
kniha faktúr 1.11. – 30.11.2016
kniha faktúr 1.12. – 31.12.2016
kniha faktúr 1.1. – 31.3.2017
kniha faktúr 1.4. – 30.4.2017
Kniha faktúr 1.5. – 31.5.2017
kniha faktúr 1.6. – 30.6.2017
kniha faktúr 1.7. – 31.7.2017
kniha faktúr 1.8.2017 – 31.8.2017
kniha faktúr 1.9. – 30.9.2017 
kniha faktúr 1.10. – 31.10.2017 
kniha faktúr 1.11. – 30.11.2017
kniha faktúr 1.12. – 31.12.2017
kniha faktúr od 1.1.2018 – 7.2.2018
kniha faktúr od 1.3. – 31.3.2018
kniha faktúr od 1.4. – 30.4.2018
Kniha faktúr od 1.5. – 31.5.2018
kniha faktúr od 1.6. – 30.6.2018
kniha faktúr od 1.7. – 31.7.2018
kniha faktúr od 1.8. – 31.8.2018
 kniha faktúr od 1.9. – 30.9.2018
kniha faktúr od 1.10. – 31.10.2018
 
kniha faktúr od 1.1.-15.3.2019
kniha faktúr od 1.3. – 31.3.2019
 Ďalšie faktúry nájdete: sem klikni
 
Kniha faktúr – potraviny – január 2016
Kniha faktúr – potraviny – február 2016
Kniha faktúr – potraviny – marec 2016
 

Faktúry – Erasmus+

Kniha faktúr – október – november 2016
Kniha faktúr – január – marec 2017
Kniha faktúr – apríl 2017
Kniha faktúr – máj 2017

Objednávky

 ďalšie objednávky nájdete: sem klikni