Pokyny k dištančnej forme vyučovania od 26.10.2020