Archív aktivít z: Oznamy

Letné prázdniny

Prajeme všetkým žiakom, pedagógom a pracovníkom školy príjemné prežitie letných prázdnin a úspešný návrat do školy v novom školskom roku 2022/2023.

Letné prázdniny : 1. júl 2022 – 31. august 2022. Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 bude v pondelok  5. septembra 2022 o 8:30 hod.

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa

Plán organizačného zabezpečenia ŠvP – Liptovský Ján

 1. Vysielajúca škola: ZŠ Čaňa, Pionierka 33, Čaňa
 2. Miesto pobytu: Liptovský Ján, hotel Avena Relax
 3. Termín: 06.06.2022 – 10.06.2022
 4. Pedagogický vedúci ŠvP: Mgr. Martina Nadzon Gergeľová
 5. Počet žiakov:       42 žiakov      IV.A, IV.B a IV.C triedy
 6. Pedagógovia:       Mgr. Nadzon Gergeľová Martina, Mgr. Mitróová Jana, Mgr. Molnárová Valéria
 7. Zdravotník: Dominika Hricišinová – Ivanová
 8. Asistent pedagógov: Mgr. Miriam Havrišáková
 9. Počet účastníkov: 47
 10. Poučenie žiakov: Žiaci dostali informácie o pobyte a boli poučení o správaní a bezpečnosti v ŠvP triednymi učiteľkami  na triednických hodinách.
 11. Spôsob dopravy: autobusová
 12. Odchod: 6.6.2022           8:30 h parkovisko ZŠ v Čani, príchod do hotela cca: 11.30 h
 13. Predpokladaný návrat:  10.6.2022  – 14.30 h parkovisko ZŠ v Čani
 14. Finančná úhrada: Strava, ubytovanie, zdravotník,  asistent, doprava tam a späť, bazén Hotel Alexandra, Mini park Slovensko, Mincovníčkovo, Stanišovská jaskyňa, Vyhliadková veža, v hodnote 150 eur bude uhradený nasledovne:

Pokračuj v čítaní

OZNAM

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že v deň celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka základných škôl, 18.5.2022,  sa žiaci 6. ročníka zúčastnia exkurzie podľa pokynov triednych učiteliek, žiakom 7. až 9. ročníka je na tento deň udelené riaditeľské voľno.

Riaditeľstvo ZŠ

OZNAM

Vážení rodičia,

v súvislosti s pozastavením účinnosti Školského semaforu na základe zlepšujúcej sa epidemickej situácie bude od pondelka 16.5.2022 v pracovné dni od 6.30 hod. do 7.30 hod. v prevádzke ranný klub detí.

Riaditeľstvo ZŠ

Veľkonočné prázdniny

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa oznamuje, že od 14. apríla 2022 (štvrtok) do 19. apríla 2022 (utorok) sú veľkonočné prázdniny. Vyučovanie sa začne dňa 20. apríla 2022 (streda).

Jar už klope na vrátka, krásnu Veľkú noc prinášajú kuriatka! Príjemné sviatky a veselú šibačku vám praje kolektív zamestnancov ZŠ.

Organizácia vyučovania v deň testovania T9 – 6.4.2022

Žiaci prvého stupňa sa v tento deň učia riadne – prezenčnou formou.

Žiaci ročníkov 5. – 8. sa budú učiť online podľa rozvrhu, ktorý je nižšie v prílohe – žiaci sa učia 4 hodiny – začiatok každej VH je presne ako v škole. Pokračuj v čítaní

Zápis do 1. ročníka

Pre viac info a vyplnenie prihlášky: sem klikni

Obrázok

Opatrenia v škole od 28.2.2022

Jarné prázdniny

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa Vám týmto oznamuje, že od 21. februára do 25. februára 2022 sú JARNÉ PRÁZDNINY. Riadne vyučovanie bude pokračovať opäť v pondelok 28. februára 2022

Polročné prázdniny

Vážení rodičia, milí žiaci!

Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že polročné prázdniny sa začínajú 4. februára 2022 (piatok). Žiaci sa vrátia opäť do školy v pondelok  7. februára 2022.