Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dotazníkový prieskum pre rodičov žiakov 5.-9. ročníka
Vianočné prázdniny
Grantový projekt – Enter
Informatika