Dodatok k pokynom k dištančnému vzdelávaniu žiakov 2. stupňa

Od 3.11.2020 vyučujeme na 2. stupni podľa nového rozvrhu. 

  1. hodina: 9.00-9.30
  2. hodina: 9.40-10.10
  3. hodina: 10.20-10.50
  4. hodina: 11.00-11.30
  5. hodina: 11.40-12.10

Rozvrh hodín: súbor v exceli: sem klikni, pdf súbor: sem klikni

Vysvetlivky k rozvrhu:

Hodiny vyznačené farebne sú vyučované online.

Hodiny so symbolom -d – žiak dostáva zadanie na samostatnú prácu

Žiadame zákonných zástupcov, aby neúčasť žiaka na online hodinách vopred ospravedlnili prostredníctvom komunikačných kanálov využívaných počas dištančného vzdelávania.

V prípade ospravedlnenej neúčasti na online vyučovaní, dostáva žiak zadania z online hodiny na samostatné vypracovanie.

Čas od 12.30 do 13.30 je určený na konzultácie žiakov s učiteľmi a na triednické hodiny.

Prílohy: rozvrh hodín v exceli: sem klikni, rozvrh hodín v pdf súbore: sem klikni

Comments are closed.