Monthly Archives: december 2020

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

V posledný novembrový týždeň sa uskutočnilo školské kolo Olympiády  v anglickom jazyku. Tohto roku prebehlo školské kolo netradičnou formou-dištančne. Žiaci si v domácom prostredí museli poradiť s náročnými úlohami, bez pomocnej ruky učiteľov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

kategórii 6.-7. ročník sa stal víťazom Alexej  Kislík, žiak 6.A triedy, v kategórii 8.-9. ročník Filip Hamrák z 9.B triedy.

Víťazom blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční už 13.januára 2021.

p. uč. Jacková & vyučujúci ANJ

Dotazníkový prieskum pre rodičov žiakov 5.-9. ročníka

Vážení rodičia žiakov 5. až 9. ročníka,

v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania v Základnej škole, Pionierska 33, Čaňa v piatom až deviatom ročníku od 11.1.2021, Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie dotazníkového prieskumu, ktorý nájdete na https://forms.gle/XKTsF2thwdVQnqa69. Dodržte, prosím, termín do 21.12.2020.

Zároveň pripomíname vianočné prázdniny s trvaním od 21.12.2020 do 8.1.2021. O podrobnostiach obnovenia vyučovania v pondelok – 11.1.2021 Vás budeme informovať prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk, ako aj na školskej webovej stránke www.zscana.sk

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny: od 21.12.2020(pondelok) do 8.1.2021(piatok).  O podrobnostiach obnovenia vyučovania v pondelok – 11.1.2021 Vás budeme informovať prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk, ako aj na školskej webovej stránke www.zscana.sk

S Vianocami prichádzajú nádej, viera a láska. Želáme Vám, aby všetky tieto dôležité veci stretli i vašu rodinu nielen počas týchto sviatkov.

Pokojné prežitie vianočných sviatkov, úspešný vstup do nového roku, pevné zdravie, mnoho pracovných aj osobných úspechov Vám praje 

kolektív ZŠ Čaňa

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ – Poďakovanie

Srdečne by sme sa chceli poďakovať rodičom, žiakom a kolegom, ktorí sa   zapojili do zbierky  darčekov pre seniorov v domovoch sociálnych služieb. Potešila nás hojná nádielka darov. Napriek mimoriadnej Pokračuj v čítaní

Mikuláš na letisku s vrtuľníkmi

Dňa 6. decembra 2020 sa niektorí žiaci 5.B zúčastnili exkurzie v SLOVAK TRAINING ACADEMY v Košiciach. Deti sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú zorganizovala spomínaná Slovak Training Academy Pokračuj v čítaní

Informatika

Zdravím vás žiaci, pripravil som si pre vás zopár testov – kvízov z informatiky.  Môžte si ich skúsiť spraviť všetky. Nevadí, že ste poniektorí len piataci, naučiť sa dá i z testu. Ale na druhej strane, každého niečo iné zaujíma. 🙂 Veľa šťastia!

test č.1 – Pamäťové média, licencia: sem klikni Pokračuj v čítaní