Archív aktivít z: 2020-2021

Celoslovenské súťaže ZUŠ Valaliky – naši žiaci

Vladimír Vizner – 6.C – gitara – Smižany – ZLATO (p. uč. Bc. Gabriel Gordan Dis. art.)

Žofia Šimková – 4.C – spev – Zvolen – ZLATO (p. uč. Liana Prítoková Dis. art.)

Valentína Vyrostková – 6.A – klavír – Sladkovičovo – STRIEBRO (p. uč. Zavadská Dis. art.)

Matias Matis – 5.B – spev – Zvolen – STRIEBRO (p. uč. Liana Prítoková Dis. art.)

Marko Kotulič – 5.A – spev – Zvolen – BRONZ (p. uč. Liana Prítoková Dis. art.)

Blahoželáme!

Projekt „Kockáči“

Micro:bity na vyučovaní sú tu s nami už takmer celý polrok. Programovanie micro:bitov si najskôr dištančne, neskôr prezenčne vyskúšali najmä žiaci druhého stupňa. Úlohy, ktoré riešili boli rôznej náročnosti. Pokračuj v čítaní

OZNAM

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 27.5.2021 sa ruší testovanie deviatakov v školskom roku 2020/2021.
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

Riaditeľstvo ZŠ

Letná škola

Vážení rodičia, naša škola ZŠ, Pionierska 33, Čaňa sa rozhodla sprístupniť školu Vašim deťom aj v lete – organizovaním Letnej školy 2021.

Organizovať ju plánujeme v termíne : 9.8.- 13.8.2021 v týchto skupinách:

1.skupina: žiaci 0.– 3.ročníka

2.skupina: žiaci 4. – 5. ročníka

3.skupina: žiaci 6.– 9.ročníka Pokračuj v čítaní

Obrázok

Talentové skúšky ZUŠ

OZNAM

Vážení rodičia, od 3.5.2021 žiak a ani jeho zákonný zástupca nemajú povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf

Pri prvom nástupe (pondelok 3.5.2021) a vždy pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie  (Príloha č. 8).

Príloha č.8: sem klikni

Obrázok

Pravidlá pre školy od 3.5.2021

IQ olympiáda 2021

V dňoch od 12. 4. do 18.4. 2021 sa žiaci našej školy opäť zapojili do školského kola riešenia IQ olympiády. To prebehlo formou online testu, ktoré žiaci absolvovali doma. Stačilo sa len zaregistrovať(bolo to zdarma, ale od rodiča (zákonného zástupcu) sa vyžadovalo  Pokračuj v čítaní

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 15.4.2021 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavov Kubín v 1.kategorii. Pokračuj v čítaní

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny k vyučovaniu na 2. stupni v termíne 26.04. – 30.04.2021

Prezenčné vyučovanie  – pre žiakov 5. a 9. ročníka podľa upraveného rozvrhu hodín – príloha

Podmienky nástupu žiakov –

Pokračuj v čítaní