Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny k vyučovaniu na 2. stupni v termíne 26.04. – 30.04.2021