OZNAM ohľadom obnovenia školského vyučovania v 8. a v 9. ročníku ZŠ

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR, zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/19280.pdf

Vám oznamujeme, že od 19.4.2021 bude obnovené školské vyučovanie v 8. a 9. ročníku základnej školy. O podmienkach a ďalších podrobnostiach obnovenia prezenčného vyučovania Vás budeme informovať.

Pre nástup na prezenčnú výučbu bude potrebné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a negatívny test žiaka II. stupňa aj jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní v zmysle bodu C1. – 1. Uznesenia vlády SR č. 210/2021, zverejnené na:  

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2021/104/ZZ_2021_104_20210320.pdf

Čestné vyhlásenie môžete podať aj elektronicky prostredníctvom portálu Škola na webe: sem klikni . Postup nájdete v prílohe.

Príloha(postup): sem klikni

Riaditeľstvo ZŠ

Veľkonočná informatická súťaž v programovaní + hlasovanie

Počas dišt. vzdelávania sa žiaci oboznámili v prostredí MakeCodu  s nástrojmi, pomocou ktorých si vedia spraviť svoju menovkustlačením tlačidiel sa zobrazí daná informácia, využili akcelerometerpo naklonení micro:bitu Pokračuj v čítaní

Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny sú od štvrtka 1. apríla 2021 do utorka 6. apríla 2021 – v tomto období nebudú žiakom našej školy zadávané pokyny na vypracovanie domácej  úlohy, rušia sa aj online hodiny.

Od stredy 07.04.2021 budú žiaci 1. – 4. ročníka Pokračuj v čítaní

NÁRODNÝ PROJEKT Pomáhajúce profesie II

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie školských výsledkov žiakov so ŠVVP, odstránenie zaostávania a zlyhávania žiakov v učení, ktoré sa odráža aj v ich prístupe k školským povinnostiam, v ich celkovej pasivite a neskôr aj v negatívnych prejavoch v správaní. Prostredníctvom zachovania pracovných miest asistentov učiteľa a inkluzívneho tímu naďalej vytvárať podmienky na vzdelávanie týchto žiakov tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

odkaz: https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte

Zápis do 1. ročníka

Viac informácii sa dozviete: TU

OZNAM – organizácia vyučovania od 8.3.2021

Organizácia vyučovania od 08.03.2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa a usmernenia RUVZ v Košiciach v súlade s Usmernením MŠ zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/18946.pdf

Od 08.03.2021 budú žiaci 1. – 4. ročníka pokračovať v prezenčnej forme vyučovania v škole podľa riadneho rozvrhu a pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení, tak ako doteraz. Pokračuj v čítaní

Grantový projekt – Enter

Aj my na našej škole sme sa zapojili do výzvy Telecomu, ktorý v spolupráci so SPy a AJ Ty v IT cez grantový program Enter, chce podporiť školský systém na Slovensku, špeciálne výučbu informatiky.

Viac o projekte sa dozviete: TU

Odporúčania pre rodičov – ochrana maloletých na internete

V priloženom dokumente sa dozviete:

  • o domácich pravidlách, ktoré zamedzia negatívnemu vplyvu internetu na deti a naopak naučia deti používať médiá bezpečne a s rozumom,
  • o groomingu,
  • pre deti, ktoré potrebujú radu alebo pomoc boli zriadené webové stránky – nájdete odkazy.

Príloha: (pdf)dokument na stiahnutie: sem klikni

Mgr. Antónia P. Morganová

MakeCode – šk. informatická súťaž

Počas dištančného vzdelávania informatiky mali žiaci možnosť sa oboznámiť s pracovným prostredím MakeCode, ktoré sa bude využívať pri programovaní špeciálneho mikropočítača Micro:bit na hodinách informatiky, keď sa opäť podarí ísť do školy. Pokračuj v čítaní

Online prednáška s americkým diplomatom

„To bolo super! Takúto prednášku by sme mohli mať aj každý týždeň.“ toto bola reakcia žiačky ôsmeho ročníka po prednáške s diplomatom Bradley Gardner. Vo štvrtok 18.2.2021 Pokračuj v čítaní

OZNAM – Jarné prázdniny

Riaditeľstvo školy, na základe rozhodnutia MŠVV a Š SR  oznamuje, že jarné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021  uskutočnia v termíne 22.02.2021 – 26.02.2021.

Návrat do školy bude 1.3.2021: Pokračuj v čítaní