Informácie o pilotnom overovaní testovacích nástrojov pre Testovanie 5 a Testovanie 9

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM) v školskom roku 2017/2018 uskutoční v rámci príprav na Testovanie 5 a Testovanie 9 pilotné overovanie testovacích nástrojov. Testovanie sa uskutoční na vybraných školách z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Pokračuj v čítaní

OZNAM

Riaditeľstvo Základnej školy, Pionierska 33, Čaňa oznamuje, že záujmové krúžky od 19.2.2018 opäť pokračujú.

Riaditeľstvo Základnej školy, Pionierska 33, Čaňa oznamuje, že z dôvodu zvýšenej absencie žiakov z dôvodu chrípkového ochorenia ruší hromadné školské podujatia, záujmové krúžky a plavecký výcvik od 12.2.2018 do odvolania.

 

Cíťte sa u nás ako doma!

Cíťte sa u nás ako doma! Touto vetou dňa 13.10. 2017 privítala Základná škola v Čani žiakov a siedmych učiteľov zo Španielka a Talianska. Osem študentov bolo ubytovaných v rodinách, kde im ich slovenskí spolužiaci na týždeň ponúkli pohodlie “nášho domova“. Pani riaditeľka Mgr. Zuzana Bruncová privítala návštevu tak, ako to bývalo zvykom, a to chlebom a soľou a pani učiteľky pohostili návštevu domácimi koláčikmi. Z priestorov Základnej školy Čaňa sa ozýval spev, prednes a tanec.   Pokračuj v čítaní

OZNAM ohľadom LVK

I.turnus od 19. 2. do 23. 2. 2018 (7., 8. a 9. ročník ), zraz dňa 19.2.2018 o 6.45 hod. v ZŠ pred jedálňou!!!

DONIESŤ KARTIČKU  POISTENCA !!!!

Karneval 2018

Odkaz na fotogalériu na FB( fotky sa dajú pozrieť i bez registrácie na FB): TU

uč. FALIS

Polročné prázdniny

LYŽIARSKY A SNOUBORDINGOVÝ VÝCVIK

lyziar

  • Lyžiarsky  a snoubordingový  výcvik  je súčasťou učebných osnov.
  • Je dobrovoľný pre žiakov našej školy.
  • Realizuje sa v priebehu februára a marca a to :

I. turnus od 19.2.2018 do 23.2.2018 – , 8. a 9. ročník, dĺžka trvania 5 dní Pokračuj v čítaní

OZNAM ohľadom LVK

Dňa 18.1. 2018 o 15,30 hod sa v školskej jedálni ZŠ uskutoční stretnutie rodičov – účastníkov lyžiarskeho a snoubordingového výcviku.

Mgr. Raábová, PaedDr. Vaško

OZNAM

Dňa 18.1.2018(štvrtok) sa uskutočnia triedne aktívy RZ od 16.00 do 17.30 hod.

Matematická súťaž PYTAGORIÁDA

V dňoch 13. a 14. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo tejto súťaže, ktorá hodnotí nielen správnosť, ale aj rýchlosť počítania. Zúčastnilo sa ho 75 žiakov 3. až 8. ročníka. Pokračuj v čítaní