Dôležitý OZNAM ohľadom organizačných pokynov od 21.9.2020

príloha č.1 – pdf súbor(Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti): sem klikni

príloha č.2 – pdf súbor(Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti): sem klikni

príloha č.3 – pdf súbor(Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania): sem klikni

Na základe aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR (zverejnené na: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-1692020/ 16.9.2020)

a Opatrenia ÚVZ z 14.9.2020 (zverejnené na:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_14_09.pdf

riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa vydáva: Pokračuj v čítaní

OZNAM – rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 17.9.2020 o 16.00 hod. v triedach ZŠ Čaňa.

Vaša účasť je potrebná z dôvodu voľby členov Rady školy (postup volieb v prílohe).

S pozdravom, riaditeľka školy Mgr. Zuzana Bruncová

Príloha: sem klikni

Čokoládová tretra 2020

Regionálne kolo Čokoládovej tretry 2020 sa uskutočnilo 20. augusta  2020 na štadióne TU na Watsonovej ulici v Košiciach. Naši športovci od 1. ročníka až po piaty dosiahli veľmi pekné umiestnenia Pokračuj v čítaní

OZNAM ohľadom poplatku v ŠKD

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa oznamuje, že na základe VZN 5/2020 obce Čaňa (v prílohe) sa poplatok za pobyt detí v Školskom klube od 1.10.2020 zvyšuje na 15 eur/mesiac.

Preplatky a nedoplatky za minulý školský rok budú zúčtované najneskôr do konca októbra 2020.

príloha VZN 5/2020: sem klikni

Mgr. Zuzana Bruncová
riaditeľka ZŠ, Pionierska 33, Čaňa

Dôležitý OZNAM ohľadom organizačných pokynov v termíne 2.9.2020 – 20.9.2020

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu a technicko – organizačné pokyny v ZŠ, Pionierska 33, Čaňa v termíne 2.9.2020 – 20.9.2020

príloha č.1 – pdf súbor(Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021): sem klikni

dodatok č.1 – pdf súbor: sem klikni

príloha č.2 – pdf súbor(Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti): sem klikni Pokračuj v čítaní

OZNAM ohľadom preplatkov

Oznam o spôsobe zúčtovania uhradených príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ŠKD) a Centra voľného času (CVČ) Pokračuj v čítaní

Zoznam zošitov do školy

Prebehla aktualizácia zoznamov zošitov. Pre 1. stupeň sa aktualizovali zoznamy pre všetky ročníky: sem klikni .

Pre 2. stupeň sa tiež aktualizovali všetky zoznamy: sem klikni .

uč. Falis

OZNAM – Letné prázdniny

Prajeme všetkým žiakom, pedagógom a pracovníkom školy príjemné prežitie letných prázdnin a úspešný návrat do školy v novom školskom roku 2020/2021.

Letné prázdniny : 1. júl 2020 – 31. august 2020. Slávnostné otvorenie šk. roku 2020/2021 bude v stredu 2. septembra 2020 o 8:30 hod. v átriu školy.

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa

IT Fitness test 2020

I tento školský rok 2019/2020 mali žiaci druhého stupňa možnosť si otestovať svoje základné IT znalostí a zručností v najväčšom IT teste národa IT FITNESS TEST 2020.

Celý test pozostával z 20 otázok v 5 oblastiach: Pokračuj v čítaní

Pokyny k organizácii vyučovania od 22.6.2020

Dokument nájdete tu: sem klikni