OZNAM – riaditeľské voľno

Riaditeľstvo ZŠ, Pionierska 33, Čaňa Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zákonov poskytuje žiakom z organizačných dôvodov riaditeľské voľno dňa 29. marca 2019 (piatok). Pokračuj v čítaní

Okresné kolo fyzikálnej olympiády

Dňa 13.marca 2019 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola fyzikálnej olympiády, ktorá sa konala v Základnej škole Budimír. Súťaže sa zúčastnil jeden žiak ôsmeho ročníka Oliver Rohun z 8.A a  traja žiaci deviateho ročníka: Pokračuj v čítaní

Hviezdoslavov Kubín – 2. stupeň ZŠ

Dňa 13.3.2019 sa uskutočnilo školské kolo 65. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

Výsledky: Pokračuj v čítaní

Výlet do Bardejova

Žiaci z turistických záujmových útvarov sa v sobotu 9.3.2019 spolu so svojimi učiteľkami vybrali do Bardejovských Kúpeľov. Navštívili sme múzeum ľudovej architektúry, poprechádzali sme sa po kúpeľoch a nakoniec aj Pokračuj v čítaní

PANCAKE DAY –PALACINKOVÝ DEŇ

V rámci multikultúrnej výchovy sa žiaci na hodinách anglického jazyka oboznamujú aj s tradíciami sviatkov v anglicky hovoriacich krajinách. V utorok 5.marca 2019 žiaci štvrtých ročníkov zažili netradičnú hodinu anglického jazyka. Pokračuj v čítaní

Kvíz „Všeličo o knihách.“

Marec – mesiac knihy sme si na našej škole pripomenuli kvízom „Všeličo o knihách.“ Uskutočnil sa 5.3.2019 v popoludňajších hodinách a zúčastnili sa ho žiaci 5. a 6. ročníka. Pokračuj v čítaní

English Quiz

Dňa 27.2.2019 sa v našej škole konal zábavný kvíz v anglickom jazyku pod názvom English Quiz, ktorého sa zúčastnili žiaci 7. ročníkov. Pokračuj v čítaní

OZNAM – LYŽIARSKY A SNOUBORDINGOVÝ VÝCVIK

MILÍ    RODIČIA!

Žiaci našej školy sa zúčastnia lyžiarskeho a snoubordingového výcviku v termíne  od 18.3. – 22.3.2019. ( II. turnus 4. –  7. ročník ). Pokračuj v čítaní

Zápis do 1. ročníka

Ako to u nás vyzerá s odpadmi na škole?

Úlohou školy je vzdelávať a pripravovať deti a mládež nielen po odbornej stránke, ale aj pre každodenný život. K takýmto praktickým zručnostiam patrí aj kritické myslenie a uvedomenie si zodpovednosti za svoje konanie čo sa týka odpadu. Pokračuj v čítaní

Divadelné predstavenie Zlaté kura

Dňa 7.3.20219 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Zlaté kura. Videli príbeh, v ktorom  im herci(Divadlo Scéna)  vtipnou a zábavnou formou predviedli, že nielen zákazy a príkazy formujú ľudí. Pokračuj v čítaní

Pozvánka