Zaži energiu

Dňa 20. novembra 2017 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili interaktívnej akcie „Zaži energiu“. Akciu pre našich žiakov pripravila Stredná odborná škola automobilová v spolupráci so spoločnosťou VSD. Cieľom akcie bolo žiakom priblížiť prácu Pokračuj v čítaní

Dejepisná exkurzia – SMOPaJ Liptovský Mikuláš

Dňa 10. 11. 2017 sa žiaci 5. – 6. roč. zúčastnili dejepisnej exkurzie. V Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, jedinom špecializovanom múzeu svojho druhu na Slovensku, si prezreli unikátne exponáty – kostru jaskynného leva, ktorá patrí medzi najväčšie Pokračuj v čítaní

Zber gaštanov

V mesiacoch október – november 2017 prebiehal na našej škole zber gaštanov. Zapojilo sa 13 žiakov, ktorí nazbierali 479 kg gaštanov. 

Najlepšími zberačmi boli: Pokračuj v čítaní

Môj región Abov

Môj región Abov” – je názov literárno – historického kvízu, ktorého sa 15. novembra 2017 v popoludňajších hodinách zúčastnili žiaci 5. a 6. ročníka. Svoje vedomosti o regióne si preverili v malom súťažnom teste o regióne a svoje zručnosti si precvičili v poskladaní obrázkov zo svojho regiónu. Súčasťou kvízu boli aj rôzne hádanky, prešmyčky, overenie poznania nárečových slov a iné zábavné úlohy. Pokračuj v čítaní

Fyzikálno – chemická show

Dňa 15. novembra 2017 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili Fyzikálno – chemickej show. Išlo o nový zábavno  – vzdelávací program, ktorý pre našich žiakov zorganizovala firma Škola hrou s.r.o. a odprezentovala ho interaktívnou formou v telocvični našej školy. Pokračuj v čítaní

Tajuplný svet knižných príbehov

Druhý októbrový týždeň sme venovali aktivitám 8. ročníka česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“, ktorého cieľom bolo vzbudiť záujem žiakov o čítanie.  Pokračuj v čítaní

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov ZŠ

Testovanie 5-2017

Vážení rodičia žiakov 5. ročníka,

dňa 22. novembra 2017 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2017. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Informácie k Testovaniu 5-2017 nájdete na stránke http://www.nucem.sk/

OZNAM – Organizácia vyučovania dňa 22.11.2017

0. – 4. ročník – vyučovanie podľa rozvrhu

5. ročník – celoslovenské Testovanie 5-2017

6. – 8. ročník – riaditeľské voľno

9. ročník – nácvik zápisu OH na Testovanie 9-2018

Otec, mama, poďte darovať krv

Dňa 20.10.2017 prízemie našej školy zaplnili milí ľudia, ktorí prišli darovať to najvzácnejšie na záchranu ľudského života, krv. 5.ročník „Otec, mama poďte darovať krv“ bol opäť zorganizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou. Pokračuj v čítaní

Pochvaly RŠ 2016/2017

ISCED 1 

Pokračuj v čítaní

Majstrovstvá školy v bedmintone – I. stupeň

Dňa 2.11.2017 sa v popoludňajších hodinách vrámci bedmintonového krúžku uskutočnil bedmintonový turnaj mladších žiakov i žiačok.. Turnaja sa zúčastnilo 8 žiakov a 5 žiačok. Pomimo ihrísk si zahralo nesúťažne ďalších 20 žiakov.

Viac info: TU

uč. FALIS