Okresné kolo Matematickej olympiády

Dňa 31. 3. 2021 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády, kategória Z6. Všetci naši zúčastnení žiaci boli úspešní.
Sú to:

  • Alexej Kislík 6.A,
  • Daniel Pirich 6.A,
  • Andrej Szilágyi 6.A, 
  • Oliver Róbert Šturák – 6.A,
  • Peter Tkáč – 6.A.

Blahoželáme!

Príloha: výsledková listina: sem klikni

Celoslovenské súťaže ZUŠ Valaliky – naši žiaci

Vladimír Vizner – 6.C – gitara – Smižany – ZLATO (p. uč. Bc. Gabriel Gordan Dis. art.)

Žofia Šimková – 4.C – spev – Zvolen – ZLATO (p. uč. Liana Prítoková Dis. art.)

Valentína Vyrostková – 6.A – klavír – Sladkovičovo – STRIEBRO (p. uč. Zavadská Dis. art.)

Matias Matis – 5.B – spev – Zvolen – STRIEBRO (p. uč. Liana Prítoková Dis. art.)

Marko Kotulič – 5.A – spev – Zvolen – BRONZ (p. uč. Liana Prítoková Dis. art.)

Blahoželáme!

Projekt „Kockáči“

Micro:bity na vyučovaní sú tu s nami už takmer celý polrok. Programovanie micro:bitov si najskôr dištančne, neskôr prezenčne vyskúšali najmä žiaci druhého stupňa. Úlohy, ktoré riešili boli rôznej náročnosti. Pokračuj v čítaní

OZNAM

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 27.5.2021 sa ruší testovanie deviatakov v školskom roku 2020/2021.
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

Riaditeľstvo ZŠ

Voľné pracovné miesta

Viac na: sem klikni

OZNAM

Vážení rodičia, od 3.5.2021 žiak a ani jeho zákonný zástupca nemajú povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf

Pri prvom nástupe (pondelok 3.5.2021) a vždy pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie  (Príloha č. 8).

Príloha č.8: sem klikni

Obrázok

Pravidlá pre školy od 3.5.2021

NÁRODNÝ PROJEKT Pomáhajúce profesie II

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie školských výsledkov žiakov so ŠVVP, odstránenie zaostávania a zlyhávania žiakov v učení, ktoré sa odráža aj v ich prístupe k školským povinnostiam, v ich celkovej pasivite a neskôr aj v negatívnych prejavoch v správaní. Prostredníctvom zachovania pracovných miest asistentov učiteľa a inkluzívneho tímu naďalej vytvárať podmienky na vzdelávanie týchto žiakov tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

odkaz: https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte

Letná škola

Vážení rodičia, naša škola ZŠ, Pionierska 33, Čaňa sa rozhodla sprístupniť školu Vašim deťom aj v lete – organizovaním Letnej školy 2021.

Organizovať ju plánujeme v termíne : 9.8.- 13.8.2021 v týchto skupinách:

1.skupina: žiaci 0.– 3.ročníka

2.skupina: žiaci 4. – 5. ročníka

3.skupina: žiaci 6.– 9.ročníka Pokračuj v čítaní

Obrázok

Talentové skúšky ZUŠ

IQ olympiáda 2021

V dňoch od 12. 4. do 18.4. 2021 sa žiaci našej školy opäť zapojili do školského kola riešenia IQ olympiády. To prebehlo formou online testu, ktoré žiaci absolvovali doma. Stačilo sa len zaregistrovať(bolo to zdarma, ale od rodiča (zákonného zástupcu) sa vyžadovalo  Pokračuj v čítaní