Vieme aj kresliť – výtvarná súťaž „Deň 112 očami detí“