TIMSS – matematika a prírodné vedy (vedomosti a zručnosti žiakov 4. ročníka ZŠ)