Stretnutie s Mariánom Čekovským na výstave Veselá planéta.